Ján Maďar
Andrej Maďar
1826
-15.3.1873
Ján Maďar
1851 7.10.1885 Ambrušovce 11
© cergov.sk
Manželka
Anna Maďarová rod. Blaščaková
14.12.1876
-15.9.1884
1. Anna rod. Maďarová
14.12.1876 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar
16.10.1878 Ambrušovce 11
3. Juraj Maďar
19.3.1881 Ambrušovce 12
4. Štefan Maďar
15.9.1884 Ambrušovce 11