Alžbeta rod. Soroková
Juraj Soroka
1821
-30.4.1843
Michal Soroka
1821 Lenartov
-14.7.1874
Zuzana Soroková rod. Švedová
1821 Livovská Huta
-3.5.1870
Alžbeta rod. Soroková
1857
-10.11.1873
© cergov.sk
Sobáš: 10.11.1873

Ján Sidor, syn zomrelého Andreja, Hradisko, narodený 1851.