Juraj Soroka
Juraj Soroka
1821
-30.4.1843
© cergov.sk
1. Michal Soroka
1821 Lenartov
-14.7.1874
Manželka
Zuzana Soroková rod. Švedová
1821 Livovská Huta
-3.5.1870
1. Anna rod. Soroková
1848 30.10.1864 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Soroková
1857
-10.11.1873
Sobáš: 10.11.1873

Ján Sidor, syn zomrelého Andreja, Hradisko, narodený 1851.
3. Juraj Soroka
1858 14.3.1863 Ambrušovce 14
5. Juraj Soroka
20.3.1860 Ambrušovce 14
6. Katarína rod. Soroková
23.10.1864 Ambrušovce 14