Andrej Orlovský
Andrej Orlovský
1820 Starina
-16.9.1872
© cergov.sk
Manželka
Zuzana Orlovská rod. Blaščaková
1834 Ambrušovce
-16.9.1872
1. Mária rod. Orlovská
6.10.1851 Baranie
2. Ján Orlovský
19.2.1854 Baranie
-21.8.1886
Sobáš: 22.11.1880
Anna Orlovská rod. Kovaľová
1859
-21.8.1886
1. Mária rod. Orlovská
29.1.1882 Baranie
2. Alžbeta rod. Orlovská
21.8.1886 Baranie 2 6.3.1887 Baranie
3. Štefan Orlovský
10.7.1858 Baranie
-9.12.1884
Sobáš: 17.7.1882
Alžbeta Orlovská rod. Lazorčaková
1860
-9.12.1884
1. Mária rod. Orlovská
9.12.1884 Baranie
4. Anna rod. Orlovská
28.8.1860 Baranie 20.12.1860 Baranie
5. Anna rod. Orlovská
15.9.1861 Baranie 17.1.1862 Baranie
6. Helena rod. Orlovská
9.11.1862 Baranie
7. Juraj Orlovský
1863 Ambrušovce
-1.11.1880
Sobáš: 1.11.1880

Mária Koščová, dcéra Andreja zo Šomy.
8. Peter Orlovský
27.10.1864 Baranie 18.12.1864 Baranie
9. Adam Orlovský
27.10.1864 Baranie 3.1.1865 Baranie
10. Mária rod. Orlovská
1865 Baranie 5.9.1879 Baranie
11. Anna rod. Orlovská
23.3.1867 Baranie 12.12.1868 Baranie
12. Mária Maďarová rod. Orlovská
17.11.1869 Ambrušovce
-6.7.1891
Sobáš: 19.11.1888
Juraj Maďar
25.8.1864 Ambrušovce 12
-6.7.1891
1. Štefan Maďar
29.12.1888 Baranie 24.3.1890 Baranie
2. Ján Maďar
22.2.1890 Baranie 11.6.1890 Baranie
3. Mária rod. Maďarová
6.7.1891 Baranie
13. Anna Straková rod. Orlovská
16.9.1872 Baranie
-18.8.1891
Sobáš: 22.9.1890
Michal Straka
1865 Hanigovce
-18.8.1891
1. Anna rod. Straková
18.8.1891 Baranie