Michal Straka
Michal Straka
1865 Hanigovce
-18.8.1891
© cergov.sk
Sobáš: 12.11.1888
Mária Straková rod. Gecyová
3.5.1862 Baranie 17.6.1890 Baranie
1. Ján Straka
9.9.1889 Baranie 6.3.1890 Baranie
Sobáš: 22.9.1890
Anna Straková rod. Orlovská
16.9.1872 Baranie
-18.8.1891
2. Anna rod. Straková
18.8.1891 Baranie