Ján Straka
Michal Straka
1865 Hanigovce
-18.8.1891
Štefan Gecik
2.3.1822 Terňa
-20.5.1886
Anna Geciková rod. Blaščaková
1824 Lenartov 26.7.1890 Baranie
Mária Straková rod. Gecyová
3.5.1862 Baranie 17.6.1890 Baranie
12.11
.1888
Ján Straka
9.9.1889 Baranie 6.3.1890 Baranie
© cergov.sk