Katarína Fenďová rod. Mižiková
Katarína Fenďová rod. Mižiková
2.1.1835 Starina
-3.3.1864
© cergov.sk
Manžel
Eliáš Soroka alias Fenďa
22.7.1828 Starina 25.1.1881 Baranie
1. Mária rod. Fenďová
1.8.1857 Baranie
-12.10.1877
2. Peter Soroka
2.7.1859 Baranie 14.3.1860 Baranie
3. Anna rod. Soroková
6.11.1861 Baranie 5.6.1862 Baranie
4. Michal Fenďa
1862 Baranie 9.12.1887
Sobáš: 29.10.1883
Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová
19.6.1860 Baranie
-1.4.1895
1. Ján Fenďa
22.1.1885 Baranie 2.5.1890 Baranie
2. Michal Fenďa
3.10.1886 Baranie
5. Verona Lazorčaková rod. Soroková
3.3.1864 Baranie
-13.10.1891
Manžel
Jozef Lazorčak
28.8.1860 Baranie
-13.10.1891
1. Ján Lazorčak
1.3.1884 Baranie
2. Štefan Lazorčak
6.8.1889 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková
6.8.1889 Baranie 31.8.1891 Baranie
4. Mária rod. Lazorčaková
13.10.1891 Baranie 26.10.1891 Baranie