Verona Lazorčaková rod. Soroková
Eliáš Soroka alias Fenďa
22.7.1828 Starina 25.1.1881 Baranie
Katarína Fenďová rod. Mižiková
2.1.1835 Starina
-3.3.1864
Verona Lazorčaková rod. Soroková
3.3.1864 Baranie
-13.10.1891
© cergov.sk
Manžel
Jozef Lazorčak
28.8.1860 Baranie
-13.10.1891
1. Ján Lazorčak
1.3.1884 Baranie
2. Štefan Lazorčak
6.8.1889 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková
6.8.1889 Baranie 31.8.1891 Baranie
4. Mária rod. Lazorčaková
13.10.1891 Baranie 26.10.1891 Baranie