Mikuláš Telek Chovan
Mikuláš Telek Chovan
1834
-15.5.1864
© cergov.sk
Sobáš: 26.5.1861
Mária rod. Starinská
1821 1863?
Sobáš: 12.7.1863
Mária Chovanová Švedová
1820 20.6.1876 Ambrušovce 3
1. Mária rod. Teleková
15.5.1864 Ambrušovce 3