Mária rod. Teleková
Mikuláš Telek Chovan
1834
-15.5.1864
Mária Chovanová Švedová
1820 20.6.1876 Ambrušovce 3
12.7
.1863
Mária rod. Teleková
15.5.1864 Ambrušovce 3
© cergov.sk