Adam Štegena
Adam Štegena
24.6.18566.6.1867
© cergov.sk
Manželka
Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová
1837 Ambrušovce 14.10.1891
1. Mária rod. Štegenová
24.6.1856 Baranie 4.11.1858 Baranie
2. Anna rod. Štegenová
24.6.1856 Baranie
3. Zuzana rod. Štegenová
17.1.1858 Baranie 12.2.1859 Baranie
4. Anna Starinská rod. Štegenová
28.12.1859 Baranie
-16.9.1893
Manžel
Gmitro Demeter Starinský
1855 Ambrušovce
-16.9.1893
1. Ján Starinský
26.9.1876 Ambrušovce 17 28.1.1884 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská
26.8.1879 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská
7.8.1881 Ambrušovce 7 16.8.1881 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská
24.9.1882 Ambrušovce 5 27.12.1883 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský
8.3.1885 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská
7.6.1888 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská
16.9.1893 Ambrušovce
5. Michal Štegena
8.5.1861 Baranie
6. Michal Štegena
15.9.1862 Baranie 7.12.1862 Baranie
7. Mária rod. Štegenová
16.10.1863 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová
20.4.1865 Baranie
-24.3.1894
Sobáš: 6.11.1887
Štefan Starinský
21.2.1864 Ambrušovce 15
-6.8.1895
1. Ján Starinský
29.9.1889 Ambrušovce 1.11.1889 Ambrušovce
2. Katarína rod. Starinská
6.4.1891 Ambrušovce
3. Pavol Starinský
27.8.1893 Ambrušovce
9. Helena rod. Štegenová
15.12.1866 Baranie