Zuzana rod. Štegenová
Adam Štegena
24.6.18566.6.1867
Michal Kušnir
1799 16.2.1865 Baranie 3
Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová
1797 10.8.1847 Ambrušovce
Zuzana rod. Štegenová
17.1.1858 Baranie 12.2.1859 Baranie
© cergov.sk