28.02.2024
05:01:08
06:21 | 17:16
20:26- | 07:39
Fáza Mesiaca:
bude 3.3.
Jarná rovnodennosť:   01.01.1970 01:00  
Perihélium:   01.01.1970 ~ 01h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Bodovce

Vývoj názvu obce:
Bodonlaka(1427)1 , Bodonlaka(1464)2 , Bodonlaka(1495)3 , Bodolak(1773)4

1. Čierny les (Fekete Erdeu)5 1314
Zmienky a ďalšie názvy: Fekete Erdeu (1313)6 , Fekete Erdeu (1314)5 , 13467 , Fekesthi erdw (1399)8 , 14069 , 140610 , 141011 , 141012 , Silvam nigram (1410)13 , Fekete Erdő (1412)14 , 141315 , 141316 , 151017 , 151417
2. Dzikov18 M Pole
3. Grúň18 M Les
4. Hradová18 M Les
5. Hradová hora18 (871.0 m n.m.) M Vrch
6. Jurkové18 M Les
7. Lazík18 M
8. Pod Prednými horami18 M Les
9. Veľký potok18 M Vodný tok
10. Vrch hory18 M Les

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 2. Štátny ústredný archív. Bratislava
  Štátny ústredný archív. Bratislava, Listina HM spiš. kap., Scrin. 4, Introduct., Fasc. 9, nr. 22
 3. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64490
 4. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 5. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online, Listina CCLXVIII
 6. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, Listina 1110, str. 472
 7. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, Listina 3/5, str. 212
 8. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68946
 9. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, Listina 4/5, str. 180
 10. Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013
  Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013, Listina 6, str. 8
 11. Tamže, Listina 9, str. 9
 12. Archív mesta. Sabinov
  Archív mesta. Sabinov, Listina kartón 1, č.8
 13. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, Listina 4/7, str. 182
 14. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1842. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1842. Dostupné online, Listina CLXII, str. 357
 15. Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013
  Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013, Listina 11, str. 9
 16. Archív mesta. Sabinov
  Archív mesta. Sabinov, Listina kartón 1, č.11
 17. Tamže, Listina kartón 2
 18. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 
Prečítané: 25917x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS