Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
29.8.1370 HOkl, s.292-293, listina: 272HU
LAT
2
Obce a miestne názvy: Domonkoš, Posolaka
Osoby a obce:
Domonkoš - Jakub - pôvod


...Kolin et Jacobus fily Johannis fily vz de vzfalua ... quod Gallus et Symon fily dominiei ac Dominicus filius Jacobi de Domuncusfalua Anno in presenti sex domos de possessione ipsorum Posalaka vocata propria eorum auctoritate lite inter ipsos pendente deportassent et populos de eisdem affugassent. Quibus auditis et perceptis annotati Gallus Simon et Dominicus personaliter exsurgendo se in totali premissa accione et aquisicione predictorum Kolin et Jacobi filiorum Johannis innocentes fore allegarant penitus et inmunes, vnde quia ipse Kolin et Jacobus accionem eorum prenotatam nullo euidénti documento declarabant nec in futurum declarare assumpmebant ideo commisimus quod ydem Gallus Simon et Dominicus quilibet secundo se nobilibus feria quinta scilicet ...

Referencie na listinu:

Šľachtici Kolin a Jakub, synovia Jána z Uzoviec podali protest proti svojim príbuzným z Domonkoša, Galovi a Šimonovi, synom Dominika a Dominikovi, synovi Jakuba. Podľa ich slov totiž šľachtici z Domonkoša prinútili poddaných na majetku Posolaka, ktorý patril šľachticom z Uzoviec a ich príbuznému Michalovi nazývanému Merges, k odchodu z ich domov. Konkrétne išlo o šesť domov, ktoré poddaní opustili. Po prejednaní sporu, museli šľachtici z Domonkoša sľúbiť, že zabraný majetok vrátia späť. (Smoroň, 2015, s.110)

Comes Ladislav po prešetrení činu predniesol pred vicekomesom (podžupanom) výsledky vyšetrovania. Podľa výpovede šľachtici z Domonkoša poslali dvoch jobagionov (možno to boli aj niektorí z nich) do dediny Posolaka. Tam zaútočili na obyvateľov dediny a niektorým spôsobili zranenia. Svojim útokom prinútili ujsť aj ostatných obyvateľov dediny. Potom opustenú dedinu zničili. (Smoroň, 2015, s.112)
  1. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
    Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
  2. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
    Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 
Prečítané: 418972x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS