Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
12.10.1383 MOL, listina: DL 604111
Obce a miestne názvy: Lúčka


...Petrus, Paulus et Johanes filii magister Clemenas filii Rykolphy de Tarkew...possessionis Luchka vocata... portionem eandem ipsorum in possessione Hethas vocatae habitam communi usu reliquissent...

Referencie na listinu:

V roku 1383 Spišská kapitula vydala listinu, ktorej obsah tvorí právne podelenie majetku šľachtica Klementa, syna Rikolfa z Kamenica, medzi jeho dedičov. Okrem iného sa tam spomína, že podiel týchto šľachticov na amjetku v Lipanoch je v ich poločnom užívaní a daň i akékoľvek príjmy z tohot podielu pre nich mali vyberať dvaja určení poddaní z Lipian. Klementovými dedičmi sa stali jeho synovia Peter, Ján a Pavol, ktorý sa stal neskôr ostrihomským archidiakonom a kanonikom. (Boleš, 2002, s.31)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
    Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
 
Prečítané: 400408x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Zaniknutý dom v osade Ambrušovce
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS