Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
28.1.1501 MOL, listina: DL 39855LAT1
Kategória: Valasi
Obce a miestne názvy: Babin Potok, Hradisko
Synonymá: Hradiscza


... valachii de Hradiscza ... possessionis Balpataka...

Referencie na listinu:

O jej [obec Hradisko] valašskom obyvateľstve však priamo vypovedá aj sťažnosť z roku 1506, podľa ktorej valasi a obyvatelia Hradiska vypásali so svojím dobytkom a ovcami aj lesy mimo svojho chotára. Pozn. 157: "...valachi et iobagiones de Hradiscza..." (Rábik, 2005, s.240)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Rábik, V.: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. In: Historický časopis. Ročník 53. Číslo 2. Historický ústav SAV, Bratislava, 2005
    Rábik, V.: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. In: Historický časopis. Ročník 53. Číslo 2. Historický ústav SAV, Bratislava, 2005
 
Prečítané: 418971x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Výhľad na obec Hanigovce
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS