Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1209 MOL, listina: DL 64645 (falzum)LAT1Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1209 Gárdonyi, 1909, s.1, listina: 1 (falzum)HU
LAT
3
Obce a miestne názvy: Pečovská Nová Ves


1209. Listina kráľa Ondreja II., ktorou potvrdzuje, že mýtnicu v Pečovskej Novej Vsi [uyfalusi] v Šarišskej župe, ležiacu pod Novým hradom [Uyvár] a zriadenú v prospech tohto hradu, daruje Demeterovi Raschai-mu, hlavnému majstrovi-pohárnikovi kráľovnej.
Na pergamene; veľká opotrebovaná pečať bochníkovitého tvaru, visiaca na ružovom a modrom hodvábnom povrázku, sa oddelila.
To isté je potvrdené v listine kráľa Ferdinanda I., vydanej 9. marca 1543.
Falzifikát.

Preklad: Kveta Markušová, 2017  


 
 
1209 Wagner, 1780, s.46-48, listina: 2/1 (falzum)LAT
 
2


Demeterio de Raska, ad conservatoniem Castri Ujvár, confertur Telonium in Villa Ujfalu.
...in Comitatu de Sárus, in Uj-Kochma, quae nunc Ujfalu vocatur, ex antiquo tempore per nostros Praedecessores datum, & approbatuni propter conservationem Castri Ujvár, in pralibato Comitatu situati in finibus Polonorum confirmamus, imo de novo damus in perpetuum ad conservarionem praefati Caftri, & hoc ideo, quia dictum Castrum est de novo erectum ex fingulari Praedecessorum nostrorum admissione in montibus defertis, ut eo commodius, & fecurius homines per illa loca deserta possent ambulare, utque ibidem insimul facilius convenirent homines, & Villas in montis radice plantarent. ...a praefata Ujfalu incipiendo, versus partem superiorem, usque ad montem Symena nuncupatum, & usque ad fluvium Poprad versus Muchina, a monte & Castro dicto Symena directe procedendo, versus autem partem inferiorem usque ad pedem montis Sárus, & hoc fub amiffione omnium rerum, & mercantiarum, quas duxerit, & ut praelibatum Teloneum integrum, & illibatum permaneat, illud Demetrio, & per illum illius haeredibus in perpetuum, ufibus praefati Caftri damus & donamus in perpetuum.


 

  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
    Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  3. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
    Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 
Prečítané: 410113x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS