Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
6.3.1398 Gárdonyi, 1909, s.16-17, listina: 67HU
LAT
3

6. marca 1398. Zond. Listina kráľa Žigmunda, v ktorej nariaďuje Spišskej kapitule, aby s kráľovými splnomocnencami Ladislavom synom Petra z Rožkovian [Roskovani], Bano-m synom Chank-a z Rožkovian [Roskovani], Bartolomejom synom Loranda Dobay-ho [z Dubovice], Jurajom synom Kolomana z Petrovenca [Petermezewi, je to JV okraj Lipian], vyslala hodnovernú osobu, aby uviedli magistra Tomáša syna Vavrinca z Kamenice [Tarkewi] do majetku Hanigovce [Henneng] v Šarišskej župe.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 29. apríla 1398.
To isté z listiny kráľa Žigmunda zo dňa 26. februára 1406.

Preklad: Kveta Markušová, 2017  

Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1398 Fejér, 1834, s.539-540, listina: CCXCII

Idem Sigism. possessessionem Henneng M. Thomae de Tarko per Capitulum Scepus statui iubet.
...Noueritis nos quamdam possessionem nostram Henneng appellatam , ad castrum nostrum Sarus in Comitatu de Sarus existens pertinentem, nunc habitatore destitutam, a Dominio et Iurisdictione dicti castri nostri regalis sequestrando, fideli nostro Magistro Thomae, filio Laurentii de Tarkew, pro suis meritoriis et fidelibus obsequiis mediantibus aliis litteris nostris exinde confectis..., pro testimonio fide dignum , quo praesente Ladislaus, filius Petri de Roschovan, vel Bano, filius Chank de Eadem aut Bartholomaeus filius Lorandi, de Dobay, syn Georgius, filius Clementis de Peter-Mezew, aliis absentibus homo noster, ad faciem praenominatae possessionis Henneng vocatae, vicinis et commetaneis suis vniuersis inibi legitime conuocatis et praesentibus, accedendo, introduceret praefatum Magistrum Thomam in dominium eiusdem...


 
 
1398 Wagner, 1780, s.351-352, listina: 47LAT
 
2 

  1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
    Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  2. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/2. Budae, 1834. Dostupné online
    Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/2. Budae, 1834. Dostupné online
  3. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
    Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 
Prečítané: 395656x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS