Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Vrchy 

Minčol

   
Ďalšie názvy: Na Baterii, Veľký Minčol

Typ: Vrch
Nadmorská výška: 1157.2 m n.m.

Minčol je najvyšší vrch pohoria Čergov s nadmorskou výškou 1157 m. Nachádza sa v západnej časti pohoria na hraniciach okresov Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Má hôľnatý charakter s typicky karpatskou horskou kvetenou, zasahujúcou aj do lesných spoločenstiev. Botanickú výnimočnosť jeho horských lúk potvrdzuje pozorovanie 277 taxónov vyšších rastlín, z ktorých je 15 zaradených do Červeného zoznamu ohrozených rastlín SR.1 V roku 1986 bolo územie Minčola vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu pod názvom Čergovský Minčol.
 
 
MinčolMinčol - vrcholV pozadí Minčol
 
 
 

Turistické informácie

Minčol je dôležitým turistickým bodom, o čom svedčí aj počet značených trás, ktoré k nemu vedú. Medzi najpoužívanejšie výstupové trasy z "prešovskej" strany patrí modro značená trasa, ktorá z Kyjova vedie hrebeňom nad Sokoľou dolinou, prípadne žltá zo Šarišského Jastrabia a z "bardejovskej" strany žltá z Livovskej Huty. Na rýchly výstup sa dá použiť aj neznačená, ale orientačne nenáročná trasa z obce Potoky.
Z vrchola je krásny výhľad smerom na západ na Tatry, Pieniny, severne máme ako na dlani Malý Minčol, Murianik, Dlhú, Krynickú Javorinu. Severovýchodne pekne vidno vedľajší čergovský hrebeň s Pálenicou, Rohaľankou a Jaseňovom. Kvôli výhľadom na východ a juh, ktoré sú z Minčola obmedzené, sa oplatí odbehnúť na neďaleký predvrchol Minčola.
 
 
Výhľad na Malý Minčol z MinčolaNárodná prírodná rezervácia Čergovský Minčol - Pohľad na sedlo pod Minčolom
 
 

Vodopis

Minčolom prechádza hlavné európske rozvodie. Severné a západné svahy Minčola odvádzajú vody prostredníctvom rieky Poprad, Dunajca a Visly až do Baltského mora. Vody južných svahov odvádza rieka Torysa a východných svahov rieka Topľa, ktorá pramení zhruba 1,5 km juhovýchodne od kóty Minčola. Tie potom odvádzajú vody prostredníctvom Tisy a Dunaja do Čierneho mora.
 

Kóta

Počas druhého vojenského mapovania Uhorska, ktoré prebiehalo v rokoch 1806-1869, sa na Minčole vykonávali geodetické merania. Na vrchole bol ako kóta umiestnený kameň s nápisom "Oper : Asboth 1820". Spomína ho v roku 1841 vo svojom diele aj Ernst Theodor Krieger.2
Po vzniku Československej republiky bolo potrebné vybudovať novú polohovú sieť, ktorá dostala názov Jednotná trigonometrická sieť katastrálna (JTSK). Niekedy v rokoch 1931 - 1935 bol postavený železobetónový pilier a drevená meračská veža, ktorá po druhej svetovej vojne spadla. Bola nahradená novou, už menšou provizórnou drevenou vežou. Miesta, na ktorých veža stála, sú viditeľné ešte aj dnes v podobe symetricky zarovnaného terénu v okolí piliera. Na pylóne boli v roku 1979 počas XXVI. zrazu turistov v Lipanoch umiestnené erby Bardejova, Starej Ľubovne, Prešova a pamätného znaku zrazu. Vedľa pylónu stojí turistický smerovník, na ktorom je pripevnená schránka s vrcholovou knihou. V prvej polovici septembra v roku 2017 boli na pylóne vykonané opravné práce, ktoré realizoval KST Mladosť Odeva Lipany.
 
Minčol - triangulačná vežaMinčol - erb BardejovaMinčol - erb Starej ĽubovneMinčol - erb Prešova26. zraz turistov SNP. Lipany 19-22.7.1979
 
 

Pomenovanie

Vznik názvu Minčol súvisí s valašskou kolonizáciou3 . Názov pochádza z rumunského slova muncel (kopec, návršie, vrchol hory) a jeho 'cesta' z rumunských Karpát sa dá vystopovať aj v terénnych názvoch vrchlov ukrajinských Karpát, kde sú názvom Minčol v rôznych podobách (Menczul, Menciul, Menčul, Mencsul, Mencsil, Minczol a pod.) pomenované desiatky vrcholov. Na Slovensku sa tento názov v písomných zmienkach objavuje už v roku 1563 (neskôr aj v roku 1615) v podobe Minczow4 .
Je teda pravdepodobné, že aj čergovský Minčol niesol tento názov zhruba od 16. storočia. V prvých známych písomných zmienkach bol spomínaný ako Gr. Menschul(1771), Mincsol (1859), Minczol (1860). V minulom storočí dokonca niesol kuriózny názov Na Baterii (1964)5
 

Predvrchol

Zhruba 600 m juhovýchodne od hlavného vrchola Minčola sa nachádza jeho predvrchol. Na ňom bol na počesť návštevy Jána Pavla II. v Košiciah, Prešove a Levoči dňa 17.6.1995 postavený a následne 16.9.1995 vysvätený drevený kríž.
 
 
Predvrchol Minčola
 

 1. Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica, 1998
  Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica, 1998
 2. Krieger, E. T.: Das Sároser Komitat in Ober-Ungarn. 1841
  Krieger, E. T.: Das Sároser Komitat in Ober-Ungarn. 1841, str. 40. "...na vrchole vrchu Minčol stojí jeden kameň, hlboko zasadený do zeme, na ktorom je tento nápis: Oper : Asboth 1820"
 3. Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie. Veda, Bratislava, 1996
  Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie. Veda, Bratislava, 1996, str. 33
 4. Tamže, str. 69
 5. Zahatňanský, V. a kol.: Čerchovské pohorie. Turistický sprievodca ČSSR. Šport, vydavateľstvo SV ČSTV, Bratislava, 1964
  Zahatňanský, V. a kol.: Čerchovské pohorie. Turistický sprievodca ČSSR. Šport, vydavateľstvo SV ČSTV, Bratislava, 1964, str. 141. "Na Baterii (Veľký Minčol), najvyšší poloninový vrch v pohorí (1157 m) s kruhovým rozhľadom."
 
Prečítané: 15286x, publikované: 7.6.2011, posledná aktualizácia: 4.12.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS