Teodor Šveda
Teodor Šveda
1805 2.3.1863 Ambrušovce 3
© cergov.sk
Manželka
Mária Chovanová Švedová
1820 20.6.1876 Ambrušovce 3
1. Katarína Hojsaková rod. Švedová
1844 3.3.1888 Ambrušovce
Sobáš: 29.5.1866
Ján Hojsak
1842
-1.4.1895
1. Mária rod. Hojsaková
17.1.1870 Ambrušovce 13.3.1884 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková
5.5.1872 Ambrušovce 12 24.5.1878 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková
8.6.1874 Ambrušovce
4. Ján Hojsak
24.6.1876 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak
1.9.1878 Ambrušovce 9 29.1.1884 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak
23.8.1881 Ambrušovce 9
7. Anna rod. Hojsaková
26.1.1884 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková
12.5.1886 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Švedová
1848
-22.11.1869
Sobáš: 22.11.1869

Adam Šveda, Livovská Huta, 27 ročný
3. Teodor Šveda
1852
-30.3.1860
Manželka
Mária Švedová rod. Borsová
1852
-30.3.1860
1. Zuzana rod. Švedová
1852
-14.6.1875
Sobáš: 14.6.1875

Ján Mackanič, syn Juraja, Olejníkov, 26 ročný
2. Štefan Šveda
1856
-24.2.1889
3. Adam Šveda
30.3.1860 Ambrušovce 3
-24.2.1889
4. Eva rod. Švedová
30.3.1860 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda
15.1.1839
-28.7.1895
Manželka
Anna Švedová rod. Starinská
1845 26.1.1870 Ambrušovce 3
1. Mária rod. Švedová
1866
-11.2.1889
Sobáš: 11.2.1889

Juraj Mochnacký, 27 ročný, Šoma
2. Juraj Šveda
1.4.1869 Ambrušovce 16
Sobáš: 15.2.1870
Júlia Švedová rod. Hojsaková
22.4.1849
-3.9.1882
3. Štefan Šveda
8.3.1871 Ambrušovce 3 16.4.1873 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda
3.1.1874 Ambrušovce 3
5. Anna rod. Švedová
27.11.1875 Ambrušovce 3
6. Andrej Šveda
31.1.1879 Ambrušovce 3 25.12.1880 Ambrušovce 3
7. Štefan Šveda
3.9.1882 Ambrušovce 3 23.3.1894 Ambrušovce