Andrej Chitrik
Andrej Chitrik
11.7.1847
-8.10.1850
© cergov.sk
Manželka
Anna Chitriková rod. Mojzešová
8.10.1850
-28.11.1852
1. Mária rod. Chitriková
8.10.1850 Baranie