Mária rod. Chitriková
Andrej Chitrik
11.7.1847
-8.10.1850
Mária rod. Chitriková
8.10.1850 Baranie
© cergov.sk