Anna Chitriková rod. Mojzešová
© cergov.sk
Manžel
Andrej Chitrik
11.7.1847
-8.10.1850
1. Mária rod. Chitriková
8.10.1850 Baranie