Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Hertník

Vývoj názvu obce:
Herkenecht(1351)1 , Herthkenech(1355)2 , Herknecht(1408)3 , Herkethh(1427)4 , Herknecht(1454)5 , Herknecht(1555)6 , Herknyech(1556)7 , Herthnek(1591)8 , Hertnekt(1621)9 , Hertnecht(1773)10

1. Barce11 M Les
2. Bogdanov laz11 M Les
3. Bukový vrch(1018.9 m n.m.) M Vrch
4. Chochuľka(1021.4 m n.m.) M Sedlo
5. Čechov11 M Les
6. Čeperata11 M Les
7. Čergovský kváder(816.0 m n.m.) M Osamelý balvan
8. Črchľa11 M Les
9. Do cvižľa11 M Pole
10. Dubkov laz11 M Les
11. Federhy11 M Pole
12. Gregorky11 M Les
13. Hlboká11 M Pole
14. Hlivník11 M Les
15. Hôrka11 M Les
16. Juhásov11 M Les
17. Košiar11 M
18. Košiar11 M Vodný tok
19. Krauzbach11 M Les
20. Kriaky11 M Les
21. Kudláč11 M Les
22. Kútiky11 M Les
23. Medzi debrami11 M Pole
24. Metliny11 M Pole
25. Obišiare11 M Pole
26. Panská javorina11 M Les
27. Panský laz11 M Les
28. Pastovník11 M Pole
29. Pastovník11 M Vodný tok
30. Pod javorom11 M Les
31. Pod Krivou horou11 M Pole
32. Pod Siksami11 M Pole
33. Pri Sosnine11 M Pole
34. Priehybky11 M Les
35. Ráztoky11 M Les
36. Sekčov11 M Vodný tok
37. Siksy11 M Pole
38. Soľnisko11 M Les
39. Sosnina11 M Les
40. Strakov11 M Les
41. Štembroch11 M Pole
42. Tichší potok11 M Vodný tok
43. Úzka11 M Les
44. Veská dolina11 M
45. Za cintorínom11 M Pole
46. Za Jóbom11 M Pole
47. Za stodolami11 M Pole
48. Za tehelňou11 M Pole
49. Želiarky11 M Pole
50. Žitnisko11 M Les

 1. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina mag. č. 10
 2. Tamže, Listina mag. č. 15
 3. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online, Listina 5912, str. 106
 4. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 5. Tamže, Listina DL 44725
 6. Tamže, Listina Kamara, E 159, sz. 3343, rok 1551/1 a 155/2, pag. 32
 7. Tamže, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 312-313
 8. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Prešov
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Prešov, Listina ŠŽ, Kongr. zápis, i.č. 4 (sign. 7), fol. 340
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Urbaria et Conscriptiones 145:2, rok 1621, pag. 8,10 (Inventarium omnium rerum mobilium et immobilium in castro Hertnekt)
 10. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 11. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Bardejov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Bardejov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 
Prečítané: 26992x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS