Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:


Chotárne názvy pohoria Čergov je možné zobraziť podľa príslušnosti ku katastrálnemu územiu, výberom z výberového zoznamu "Katastrálne územie", podľa abecedy výberom zo zoznamu "Abeceda" alebo vyhľadať fulltextovo vpísaním chotárneho názvu (napr. Javorina) alebo jeho časti (napr. orin) do políčka "Vyhľadať" a kliknutím na tlačidlo "Vyhľadať".

Vysvetlivky

Prezentácia informácií k jednotlivému chotárnemu názvu bude vysvetlená na chotárnom názve Koscelisko zobrazeného nižšie.

Na začiatku je pomenovanie chotárneho názvu Koscelisko v tvare, aký bol získaný zo zdroja (literatúra, mapa, archívna listina). Názov môže byť upravený využitím súčasných grafém, v tomto prípade však originálny tvar názvu bude uvádzaný v zátvorkách za upraveným názvom (Koszczeliszko). Ak je chotárny názov štandardizovaný, je zobrazovaný podčiarknutý. Pri názve je väčšinou aj referencia na zdroj, odkiaľ bol získaný.

Za názvom je v zátvorke uvedené katastrálne územie (k. ú. Milpoš) do ktorého oblasť patrí. V prípade, že sú názvy zobrazované výberom zo zoznamu "Katastrálne územie", táto informácia nie je zobrazovaná.

V prípade, že je chotárny názov získaný z archívnych materiálov, je uvádzaný aj rok. V tomto prípade 1865, teda rok vydania mapy, z ktorej bol názov získaný.

Kliknutím na znak M (Mapa) sa zobrazí chotárny názov zobrazený v mape.
Kliknutím na znak sa zobrazia fotografie oblasti chotárneho názvu.

Na konci riadku môže byť ešte zobrazený typ chotárneho názvu ako napr. les, pasienok, pole, lúka, vodný tok, vrch a podobne.

V druhom riadku sú uvedené ďalšie názvy, ale aj zmienky chotárneho názvu v archívnych materiáloch. V tomto prípade sa uvádza názov v originálnom, neupravenom tvare, v zátvorke rok listiny a referencia na zdroj.

Ďalej nasledujú podrobnejšie informácie o danej oblasti.


1. Koscelisko (Koszczeliszko)1 - (k. ú. Milpoš) 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: koszczeliszko (1720)2 , Koszczelyizko (1722)2 , Koszczeliszko (1865)1
Chotárny názov Koscelisko sa nachádza aj v neďalekých obciach Rožkovany, Brezovička a Víťaz. Vo všetkých troch sa výskumom potvrdila existencia stredovekej sakrálnej stavby a rovnako aj v oblasti Koscelisko v Milpoši môžme predpokladať, že tu niekedy stál kostol. Existuje hypotéza, že v tejto oblasti vznikla prvotná obec Hanigovce a obyvatelia pri jej zakladaní vystavali aj kostol.3 Okrem chotárneho názvu sa o sakrálnej stavbe zachovala aj legenda, kde počas tureckého obliehania hradu bol v osade zabitý turecký vojak. Ako odplatu údajne Turci povraždili v kaplnke časť obyvateľov a kaplnku následne zbúrali. Túto legendu by mohli potvrdzovať kamene z kaplnky a kosti, pravdepodobne z vtedajšieho cintorína, ktoré boli nájdené počas stavebných prác v uvedenej oblasti.4

Stav projektu

Zatiaľ sú podrobnejšie spracované obce Pečovská Nová Ves, Milpoš a Hanigovce. Ďalšie informácie sú priebežne spracovávané a dopĺňané do zoznamu. Vzhľadom na rozsiahlejšie územie oblasti pohoria Čergov a desiatky katastrov, bude to určite dlhodobejšia práca. Prispieť k nej môžete aj Vy. V článku Potreba vzniku registra chotárnych názvov sú spomenuté dôvody prečo je potrebné tento register vytvárať a aj to, ako môžete svojimi informáciami pomôcť.


 1. Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
  Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 4
 3. Roškanin, M.: Stredoveká obec Kisayto. 2014. Dostupné online
  Roškanin, M.: Stredoveká obec Kisayto. 2014. Dostupné online
 4. Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš, Milpoš, 2010
  Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš, Milpoš, 2010, str. 9
 
Prečítané: 27071x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS