Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Prírodné rezervácie 

Čergovská javorina

   
Typ: Národná prírodná rezervácia
Katastrálne územie: Hradisko
Dátum vyhlásenia: 1982
Rozloha: 10.72 ha

Národná prírodná rezervácia Čergovská javorina Chránené územie sa nachádza neďaleko sedla Čergov smerom na Lysú v závere Suchého potoka (prítok Terňanky). Je jedinečnou ukážkou zachovalých sutinových spoločenstiev flyšového územia. Predmetom chránenia sú zachovalé bukové javoriny, javorové bučiny, Skopólia kranská (Scopolia carniolica).
 
Skopólia na území okresu Prešov rastie len v tejto lokalite. Patrí k východokarpatským subendemickým druhom a na Slovensku rastie len vo východnej časti, kde je najrozšírenejšia v pohorí Vihorlat. Ďalšia najbližšia lokalita skopólie kranskej sa nachádza v bardejovskom okrese v prírodnej rezervácii Magura. Podľa starších botanických údajov by však mala rásť aj severovýchodne od Drienice (Lysá).
 
Skopólia kranská (Scopolia carniolica Jacq.)Skopólia kranská (Scopolia carniolica Jacq.)Skopólia kranská (Scopolia carniolica Jacq.)
 
Priestor rezervácie je situovaný na strmšom východnom svahu hrebeňa. Horná časť je presvetlenejšia, suchšia, s väčším zastúpením javora. Práve v tejto sutinovej časti rastie skopólia kranská po oboch stranách lesnej cesty, ktorá rezerváciu pretína.

V spodnej časti sa nachádza viacero pramenísk a v ich okolí na humóznych pôdach nachádza ideálne prostredie cesnak medvedí (Allium ursinum). Zaujímavé je sledovať stret biotopu skopólie a cesnaku, ktorý sa tu mieša so skopóliou a postupne smerom do údolia ju úplne vytláča a tvorí súvislé porasty.
 
Okrem spomínaných druhov v rezervácii rastie aj áron alpský (Arum alpinum), mesačnica trváca (Lunaria rediviva), prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), kostihoj srdcovitý (Symphytum cordatum), mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina), snežienka jarná (Galanthus nivalis).
 
Doterajší režim lesníckeho využívania plochy rezervácie (ťažobné zásahy a pod.) poznačil toto územie len minimálne, porasty bukových javorín sú preto veľmi zachovalé, miestami až pralesovitého charakteru.
 

Použitá literatúra:

Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1981120 s.
Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
  1. Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1981120 s.
  2. Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
 
Prečítané: 10274x, publikované: 10.5.2007, posledná aktualizácia: 13.3.2011
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS