Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Príroda>Flóra 

Orchidey Čergova

   
Čeľad Orchidaceae (slovensky vstavačovité) patrí kvôli nápadným, krásnym a mimoriadne zaujímavým kvetom ku skutočným skvostom rastlinnej ríše. Orchidey sú rozšírené takmer po celom svete a táto čeľaď má dokonca najväčšie známe druhové bohatstvo, ktoré sa odhaduje na 20 000 - 35 000 druhov. Najväčšie zastúpenie majú orchidey samozrejme v trópoch. V Európe a blízkom okolí bolo v roku 2006 evidovaných 219 druhov a 233 poddruhov, pričom centrum ich výskytu je v Stredomorí. Na Slovensku sa nachádza 79 druhov a poddruhov divokorastúcich vstavačovitých a všetky okrem hniezdovky hlístovej sú zaradené do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska. V pohorí Čergov a jeho podhorí je v súčasnosti známych 28 druhov a poddruhov, z ktorých sú 1 kriticky ohrozené (CR) a 1 ohrozené (EN).
 

Stručná charakteristika a morfológia

Vstavačovité sú trváce byliny, v pôde majú podzemok alebo hľuzy a väčšinou aj korene. Byľ je väčšinou olistená, listy sú celistvé. Vyššie na byli sa nachádzajú listene, teda premenené listy, ktoré môže byť blanité - priesvitné alebo listovité - nepriesvitné. V pazuchách listeňov vyrastajú kvety. Kvet sa skladá zo šiestich okvetných lístkov (tri vonkajšie a tri vnútorné). Stredný vnútorný okvetný lístok je odlišný a nazýva sa pysk. Pysk je pri niektorých druhoch priečne zaškrtený a takto rozdelený na dve časti: predná časť - epichil, ktorý je väčšinou plochý až vypuklý a zadná časť - hypochil, ktorý je konkávny, miskovitého tvaru. Pri niektorých druhoch sa na pysku nachádza valcovitý výrastok - ostroha. Stĺpik je útvar vzniknutý zrastením čnelky, blizny a tyčinky, príp. tyčinek. Viscídium je lepivý útvar, ktorý sprostredkuje prilepenie polínií (zlepený obsah peľnicového váčku) na telo opeľovača.
Plodom vstavačovitých je tobolka s obrovským množstvom semien (niekoľko tisíc až miliónov). Semená sú veľmi malé a chýba im zásobné pletivo, ktoré by vyživovalo rastlinu počas klíčenia. Preto sú semená pri klíčení závislé na prítomnosti špecifických pôdnych húb, s ktorými vytvárajú spolužitie - mykorízu. Toto spolužitie trvá pri väčšine druhov po celý život a pri narušení tejto väzby (napr. pri pokuse o presádzanie) rastlina odumiera.
Pre podrobnejšie informácie odporúčam knihy uvedené v závere článku, obzvlášť knihu Vstavačovité Slovenska, z ktorej je čerpaná aj väčšina informácií o morfológii jednotlivých druhov v nasledujúcom prehľade.
 
Päťprstnica obyčajná pravá - Gymnadenia conopsea subsp. conopsea. Detail kvetu.Kruštík močiarny - Epipactis palustris. Detail kvetu.
 
 

Prehľad a popisy druhov a poddruhov

V tomto prehľade sa nachádzajú všetky doposiaľ známe druhy a poddruhy čeľade vstavačovité, ktoré rastú v pohorí Čergov a jeho priľahlom podhorí. Zoznam je priebežne dopĺňaný a pribudajú v ňom nové alebo spresňujúce informácie.

Usporiadať podľa:


Anacamptis morio - červenohlav obyčajnýNT
Synonymá: Orchis morio

Byľ vysoká 8-20 (-45) cm; Listy 4-7, sivozelené, kopijovité, v prízemnej ružici, vyššie na byli pošvaté; Listene blanité, často fialovkasté, rovnako dlhé ako semenníky alebo o niečo kratšie ako semenníky, dlhé 12-24 cm, široké 3-6 cm; Súkvetie málokveté, vajcovité, dlhé 3-10 cm až krátko valcovité; Kvety počet 7-25; Okvetné lístky z vonkajšej strany purpurové, vo vnútri zeleno žilkované, sklonené do tupej prilby; Pysk purpurový, tmavo škvrnitý, trojlaločný, širší ako dlhý, bočné laloky zaokrúhlené, dlhý 6,5-11 mm, široký 11-17 mm; Ostroha kratšia ako semenník, široká 2-3,5 mm, dlhá 7-10 mm, vodorovná alebo nahor smerujúca.

Kvitnutie: IV-VI

Poznámka: V minulosti bol na Slovensku najbežnejším druhom rodu Anacamptis, ale v poslednom období sa počet jeho lokalít výrazne znížil. Je to badať aj na Čergove, kde bol oveľa rozšírenejší a dnes sa vyskytuje prevažne v roztrúsených exemplároch na pasienkoch, alebo kosených lúkach.

Zmapované lokality: 1. 3 ex/2 m2

 Červenohlav obyčajný - Anacamptis morio (09.05.2013)
img
Červenohlav obyčajný - Anacamptis morio
Červenohlav obyčajný - Anacamptis morioCephalanthera damasonium - prilbovka bielaNT
Synonymá: Cephalanthera alba, Cephalanthera pallens, Cephalanthera grandiflora

Byľ vysoká 20-50 (-65) cm, lysá; Listy 3-7 (-10), tuhé, šikmo odstávajúce, dlhé do 8 cm, široké 1,8-3 (-5) cm, vajcovité; Listene veľké, listom podobné, aspoň dolné dlhšie ako kvety; Súkvetie riedke, dlhé 6-22 cm; Kvety počet (1-) 3-8 (-20), krémovo biele, aj v čase kvitnutia takmer zatvorené, stredne veľké; Vonkajšie okvetné lístky dlhé 17-23 mm, široké 6-10 mm; Vnútorné okvetné lístky dlhé 15-19 mm, široké 6-8 mm; Pysk dlhý 10-12 mm, široký 10-14 mm; Epichil širší ako dlhý; Hypochil žltý, dlhý 3,5-5 mm; Stĺpik valcovitý, vzpriamený, vysoký 9-10 mm.

Kvitnutie: V-VI

Poznámka: Rastie predovšetkým v listnatých lesoch, výnimočne aj na lesných okrajoch. Jedna z našich najskôr kvitnúcich lesných orchideí. Na Čergove je to najrozšírenejší druh rodu Cephalanthera.

Podobné druhy:Cephalanthera longifolia: listy dlhšie, mečovité, horné listene omnoho kratšie ako semenníky, počet listov 7-10, kvety čisto biele.

Zmapované lokality: 1. >10 ex/100 m2; 2. >10 ex/40 m2; 3. >5 ex/100 m2; 4. 4 ex/2 m2; 5. 4 ex/2 m2; 6. 3 ex/1 m2; 7. 3 ex/2 m2; 8. 2 ex/1 m2; 9. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 2

 Prilbovka biela - Cephalanthera damasonium
imgCephalanthera longifolia - prilbovka dlholistáNT
Synonymá: Cephalanthera ensifolia, Cephalanthera xiphophyllum, Cephalanthera angustifolia

Byľ vysoká 20-40 (-70) cm, olistená až po súkvetie; Listy 7-10, šikmo odstávajúce, dlhé 7-16 cm, široké (0,8-) 1-2,8 cm, trávovozelené, dvojradové, žilnaté; Listene čiarkovité; Súkvetie riedke, dlhé 7-21 cm; Kvety počet 5-15, aj v čase kvitnutia takmer zatvorené, biele; Pysk dlhý 8-10 mm; Ostroha neprítomná; Semenníky lysé; Epichil širší ako dlhý, dlhý 4,5 mm; Hypochil dlhý 3,5-4 mm; Stĺpik vysoký 8-9 mm, mierne dopredu oblúkovito ohnutý.

Kvitnutie: V-VI

Poznámka: Na Čergove je menej rozšírená ako prilbovka biela, rastie v svetlých lesoch a krovinách.

Podobné druhy:Cephalanthera damasonium: horné listene dlhé najmenej ako polovica semeníkov, počet listov 3-6, kvety krémovo biele.

Zmapované lokality: 1. 5 ex/50 m2; 2. 3 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 5

 Prilbovka dlholistá - Cephalanthera longifolia
imgCephalanthera rubra - prilbovka červenáNT
Synonymá: Serapias rubra, Epipactis rubra, Epipactis purpurea

Byľ vysoká 25-50 (-70) cm; Báza byle lysá; Listy 5-9, široko kopijovité, šikmo odstávajúce, dlhé 10-14 cm, tmavo zelené, široké 1-3 cm, na rube sivasté, na vrchole ostro končisté; Listene zriedkavo rovnako dlhé ako semenníky, bylinné, dlhšie ako semenníky; Súkvetie riedke, dlhé do 20 cm; Kvety počet (2-) 5-10 (-15), aj v čase kvitnutia takmer zatvorené, ružovo červené; Pysk dlhý 14-20 mm 20 mm, lysý, široký 9-13 mm; Epichil nadol ohnutý 12-15; Hypochil dlhý 6-8 mm, široký 9-11 mm; Stĺpik štíhly, mierne dopredu ohnutý, dlhý 8-10 mm.

Kvitnutie: VI-VII

Poznámka: Rastie na vápnitých pôdach v suchších listnatých lesoch, na ich okrajoch a v krovinách . Zatiaľ je na Čergove známy len jeden exemplár, ktorý rastie v katastri obce Hanigovce.

Zmapované roztrúsené exempláre: 1

 Prilbovka červená - Cephalanthera rubra
imgCypripedium calceolus - črievičník papučkovýNT
Synonymá: Cypripedium boreale

Byľ vysoká (15-) 25-45 (-60) cm, páperistá; Listy 3-5 až kopijovité, široko vajcovité, nápadne žilnaté; Listene rovnako dlhé ako semenníky, listom podobné; Súkvetie dlhé 4-18 cm; Kvety počet 1-2 (-4); Pysk dlhý 30-40 mm, vakovitý, papučovito vydutý, žltý; Ostroha neprítomná.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Pozorovaný na Čergove v roku 2006 v dvoch exemplároch. Výskyt sa v tejto lokalite odvtedy nepodarilo potvrdiť.

Zmapované lokality: 1. 2 ex,Olejníkov [Ďurček, L., 2006]*
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii - vstavačovec Fuchsov pravýNT
Synonymá: Orchis fuchsii

Byľ vysoká (15-) 30-50 (-70) cm, tenká, plná, hore často fialovkastá; Listy 5-11 (-15), dlhé 8-21 cm, široké 2-5 cm, na rube sivasté, obvykle na líci husto škvrnité, najširšie v hornej polovici; Nadlistene dovonka oblúkovité; Dolné listy v ružici; Súkvetie dlhé 4-13 cm až valcovité, kužeľovité; Kvety počet 14-60, belavé až tmavo lilavé, zriedkavo purpurové; Pysk hlboko trojlaločný, dlhý 6-10 mm, široký 8-16 mm; Kresba fialová, tmavá, široká, tvorená bodkami, čiarkami, krúžkami a jedným až troma centrálnymi prstencami; Ostroha takmer valcovitá, široká 1,5-3 mm, dlhá 7-10 mm.

Kvitnutie: VI-VII

Poznámka: Rozšírený vstavačovec, ktorý rastie hlavne okolo lesných ciest, kde nájdeme aj hybridy s Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, v bielej forme s tmavými púzdrami polínií.

Podobné druhy:Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana: púzdra polínií čisto biele, kvety biele alebo ružové, s purpurovočervenou kresbou alebo bez kresby.

Zmapované lokality: 1. >10 ex/50 m2; 2. >10 ex/20 m2; 3. >10 ex/10 m2; 4. >5 ex/20 m2; 5. >5 ex/100 m2; 6. >3 ex/2 m2; 7. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 7

 Vstavačovec Fuchsov pravý - Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii (13.6.2009)
imgDactylorhiza fuchsii subsp. sooiana - vstavačovec Fuchsov SoóovNT

Byľ vysoká 40-60 (-80) cm; Listy 6-10, široko kopijovité, na vrchole tupo končisté; Kvety stredne veľké, biele, svetlo ružové; Pysk hlboko trojlaločný, široko zaokrúhlený, s lalokmi viacmenej rovnako širokými ako dlhými, stredný lalok niekedy trochu dlhší; Kresba bodkovaná, čiarkovaná, bez kresby; Ostroha hrubá 1,5 mm; Púzdra polínií čisto biele.

Kvitnutie: V-VI

Poznámka: Zriedkavý taxón, ktorý je na Čergove v čistej forme známy zatiaľ len v niekoľkých exemplároch.

Podobné druhy:Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii: púzdra polínií fialové, kvety tmavo lilavé až purpurové s fialovou kresbou.

Zmapované lokality: 1. 2 ex/10 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 3

 Vstavačovec Fuchsov Soóov - Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (22.06.2014)
img
Vstavačovec Fuchsov Soóov - Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana
Vstavačovec Fuchsov Soóov - Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana
Vstavačovec Fuchsov Soóov - Dactylorhiza fuchsii subsp. sooianaDactylorhiza majalis - vstavačovec májovýNT

Rastlina robustná; Byľ vysoká 20-60 (-90) cm, dutá, hrubá; Listy 4-10, šikmo odstávajúce, podlhovasto vajcovité, najširšie v strede, dlhé 8-16 cm, široké 1,5-3,5 cm, škvrnité, zriedkavo neškvrnité; Listene často dlhšie ako kvety, dlhé 1,5-3,2 cm, široké 0,4-0,6 cm; Nadlistene počet 1-3; Súkvetie dlhé (2-) 5-10 (-16) cm, kompaktné; Kvety počet do 50, tmavo purpurovo fialové; Vonkajšie okvetné lístky rozložité až vzpriamené; Pysk trojlaločný, dlhý 7-9 mm, široký 8-14 mm, zriedkavo celistvý; Kresba tmavo fialová, bodkovaná, čiarkovaná; Ostroha kratšia ako semenník, kužeľovitá až takmer valcovitá, široká 2-3,5 mm, dlhá 7,5-10 mm, ohnutá nadol.

Kvitnutie: V-VI

Poznámka: Najhojnejší vstavačovec na Slovensku, rozšírený aj na Čergove na vlhkých lúkach od podhoria až po hrebeňové horské lúky.

Zmapované lokality: 1. >100 ex/1000 m2; 2. >20 ex/400 m2; 3. >15 ex/30 m2; 4. >10 ex/10 m2; 5. >10 ex/50 m2; 6. >10 ex/50 m2; 7. >10 ex/50 m2; 8. >5 ex/20 m2; 9. >3 ex/20 m2; 10. 2 ex/4 m2 a ďalšie 2 lokality.
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 4

 Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) (2.6.2019)
img
Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)
Vstavačovec májový - Dactylorhiza majalisDactylorhiza sambucina - vstavačovec bazovýNT
Synonymá: Orchis sambucina

Rastlina nízka, územčistá; Byľ vysoká 10-20 (-45) cm; Listy 4-7, dlhé 5-12 cm, bledo zelené, široké 1-3 cm, neškvrnité; Listene zelené, dlhé 1,8-2,8 cm, široké 0,4-0,6 cm, rovnako dlhé ako kvety alebo dlhšie ako kvety; Súkvetie vajcovité, dlhé 3-7 cm, kompaktné až krátko valcovité; Kvety počet 5-25, jemne bazovo voňajúce, žlté alebo purpurové; Pysk dlhý 7-9 mm, široký 9-11 mm, celistvý až trojlaločný; Ostroha hrubá, široká 3-4,5 mm, dlhá 10-14 mm, ohnutá nadol, rovnobežná so semenníkom.

Kvitnutie: IV-VI

Poznámka: Najskôr kvitnúci vstavačovec. Kvitne v žltej a červenej forme, ktoré sa navzájom krížia a vznikajú tak mäsovoružovo sfarbené jedince. Rastie hlavne na kosených podhorských a horských lúkach alebo na pasienkoch a pri lesných okrajoch. Na viacerých lokalitách rastie hojne a vytvára krásne pestrofarebné koberce.

Zmapované lokality: 1. >500 ex/300 m2; 2. >500 ex/250 m2; 3. >300 ex/500 m2; 4. >250 ex/300 m2; 5. >250 ex/70 m2; 6. >250 ex/200 m2; 7. >200 ex/150 m2; 8. >150 ex/30 m2; 9. >100 ex/50 m2; 10. >50 ex/50 m2 a ďalších 11 lokalít.

 Vstavačovec bazový - Dactylorhiza sambucina
img
Vstavačovec bazový - Dactylorhiza sambucina
Vstavačovec bazový - Dactylorhiza sambucina
Vstavačovec bazový - Dactylorhiza sambucina
Vstavačovec bazový - Dactylorhiza sambucinaDactylorhiza viridis - vstavačovec zelenýNT
Synonymá: Coeloglossum viride, Habenaria viridis

Byľ vysoká (6-) 10-25 (-40) cm, žltozelená; Listy 3-5, kopijovité, svetlo zelené, vajcovité; Listene dlhé 1,0-1,7 cm, široké 0,2-0,3 cm, obvykle rovnako dlhé ako kvety alebo dlhšie ako kvety; Súkvetie riedke až husté; Kvety malé, žltozelené až červenkasté; Vonkajšie okvetné lístky tvoria prilbu; Vnútorné okvetné lístky úzke; Pysk trojlaločný, dlhý 5-10 mm, široký 2,5-4 mm, plochý, žltozelený až hnedastý; Ostroha kratšia ako semenník, hrubá, krátka, dlhá 1,5-2 mm.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Rastie na hrebeňových horských lúkach.


 Vstavačovec zelený - Dactylorhiza viridis (29.06.2014)
img
Vstavačovec zelený - Dactylorhiza viridis
Vstavačovec zelený - Dactylorhiza viridisEpipactis atrorubens subsp. atrorubens - kruštík tmavočervený pravýLC

Byľ vysoká (10-) 20-50 (-80) cm, sivozelená; Báza byle červenkastá; Listy 5-11, oválno kopijovité, dlhé 3-5 cm, široké 1-5 cm, zelené až sivozelené; Dolný list na rube fialovkastý; Súkvetie riedke, dlhé 5-23 cm, husto páperisté; Kvety vanilkovo voňajúce, cudzoopelivé, purpurovo červené; Vonkajšie okvetné lístky dlhé 8-10 mm, široké 3,5-5 mm; Pysk dlhý 5-10 mm, široký 4-6 mm; Semenníky husto belavo páperisté, aspoň na rebrách fialovkasté; Bazálne hrbolčeky obvykle kučeravo rozbrázdené, takmer hladké.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Jeden z najskôr kvitnúcich kruštíkov.

Zmapované lokality: 1. >50 ex/500 m2

 Kruštík tmavočervený pravý - Epipactis atrorubens subsp. atrorubens
img
Kruštík tmavočervený pravý - Epipactis atrorubens subsp. atrorubens
Kruštík tmavočervený pravý - Epipactis atrorubens subsp. atrorubens
Kruštík tmavočervený pravý - Epipactis atrorubens subsp. atrorubensEpipactis greuteri - kruštík GreuterovEN

Byľ vysoká (13-) 20-50 (-70) cm; Listy (2-) 4-6 (-9), dlhé (4-) 5-8,5 (-11) cm, zelené, široké 1,2-3,5 (-5,5) cm; Listene často visiace; Súkvetie dlhé do 23 cm, husto páperisté; Kvety počet 4-20 (-40), nápadne ovísajúce; Vonkajšie okvetné lístky dlhé 9-12 mm; Pysk dlhý 7-9 mm; Semenníky úzke; Stopky dlhé 4,5-7,5 (-11) mm; Epichil obvykle širší ako dlhý, nadol ohnutý, belavý; Hypochil hlboký, zvnútra fialovkasto zelený; Bazálne hrbolčeky žtkasto zelené, občas s fialovým zafarbením; Stĺpik typu E. muelleri.

Kvitnutie: VII-VIII

Poznámka: Taxón prvýkrát popísaný až v roku 1981 v Grécku. Na Slovensku bol nájdený v roku 1998. Je to veľmi vzácna a kriticky ohrozená orchidea, ktorá rastie vo vlhkých jedľovo-bukových lesoch. Na Čergove ho 25.7.2000 objavili P. Mereďa ml. a P. Mereďa st. v počte 6 jedincov na jednej lokalite. Táto lokalita bola opäť overená 24.7.2013, kedy tam rástlo 11 jedincov a zároveň boli objavené aj ďalšie tri nové lokality, kde sa nachádzalo ďalších 36 jedincov. V priebehu roka pribudli ďalšie nálezy a pohorie Čergov sa tak zaradilo medzi najvýznamnejšie lokality tohto ohrozeného druhu na Slovensku.

Podobné druhy:Epipactis leptochila: listy širšie, epichil dlho pretiahnutý a zašpicatený, stopka kratšia, rastie na suchších stanovištiach ako E. greuteri.

Zmapované lokality: 1. >25 ex/500 m2; 2. 23 ex/20 m2; 3. 11 ex/10 m2; 4. 11 ex/30 m2; 5. 11 ex/30 m2,Mereďa; 6. >10 ex/200 m2; 7. 9 ex/100 m2; 8. 8 ex/10 m2; 9. 5 ex/30 m2; 10. 2 ex/1 m2

 Kruštík Greuterov - Epipactis greuteri
img
Kruštík Greuterov - Epipactis greuteri
Kruštík Greuterov - Epipactis greuteriEpipactis helleborine subsp. helleborine - kruštík širokolistý pravýLC

Byľ vysoká (20-) 40-80 (-130) cm, pri sterilných rastlinách sprehýbaná, v súkvetí páperistá; Báza byle lysá; Listy 4-10 (-15), dlhé 7-17 cm, tmavo zelené, široké (3-) 4-10 cm, žilnaté; Súkvetie dlhé 8-30 cm; Kvety počet (10-) 15-40 (-100), cudzoopelivé, široko otvorené, rôzne sfarbené; Pysk dlhý 8-11 mm; Epichil širší ako dlhý, dlhý 3-6 mm, široký 4-7 mm; Bazálne hrbolčeky plošne veľké, výrazne sfarbené; Viscídium veľké, vždy funkčné.

Kvitnutie: VI-VII

Poznámka: Najrozšírenejší druh roku Epipactis so širokou ekologickou amplitúdou.

Zmapované lokality: 1. >50 ex/1000 m2; 2. >20 ex/30 m2; 3. >3 ex/50 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 6

 Kruštík širokolistý pravý - Epipactis helleborine subsp. helleborine
imgEpipactis leptochila - kruštík úzkopyskovýVU

Byľ vysoká 20-60 (-80) cm, lysá, žltozelená, v súkvetí páperistá; Báza byle fialovkastá; Listy 3-5 (-8), dlhé 5-11 cm, tmavo zelené, široké 2,5-5 cm, s mierne zvlneným okrajom; Súkvetie riedke, dlhé 7-30 cm; Kvety počet (10-) 15-30 (-40), veľké, samoopelivé, občas kleistogamické, purpurovo zelené, obvykle pootvorené; Epichil dlhý 6-9 mm, široký 3-5 mm, v čerstvo otvorených kvetoch aspoň do 2/3 od bázy s vyhnutým, priamy alebo len na vrchole nadol ohnutý, dlhší ako širší, zreteľne zelenkastý; Hypochil dlhý 4-6 mm, hlboký 4-5 mm; Bazálne hrbolčeky ružové až purpurové; Viscídium chýba alebo nefunkčné.

Kvitnutie: VII-VIII

Poznámka: Prvýkrát z územia Slovenska publikovaný Holubom v roku 1970 z Čebraťa pri Ružomberku. Na Čergove bol jeho výskyt zaznamenaný v roku 2013.

Podobné druhy:Epipactis greuteri: listy menšie, kvety a listene ovísajúce, rastie na vlhkejších až podmáčaných miestach.

Zmapované roztrúsené exempláre: 3

 Kruštík úzkopyskový - Epipactis leptochila
img
Kruštík úzkopyskový - Epipactis leptochila
Kruštík úzkopyskový - Epipactis leptochilaEpipactis palustris - kruštík močiarnyNT
Synonymá: Serapias helleborine subsp. palustris

Byľ vysoká 10-70 (-90) cm, zelená, v súkvetí páperistá, často červenkastá; Listy 4-6 (-8), kopijovité, šikmo odstávajúce, dlhé 7-18 cm, široké 1,5-5 cm, zreteľne žilnaté, na rube sivozelené; Listene kratšie ako kvety; Súkvetie riedke, dlhé 7-25 cm, jednostranné; Kvety počet (5-) 10-20, veľké, cudzoopelivé; Vonkajšie okvetné lístky hnedočervené, dlhé 10-13 mm, široké 3,5-4 mm; Vnútorné okvetné lístky bielo purpurové; Epichil dlhý 6-8 mm, široký 7-9 mm, veľký, nepravidelne vlnito zúbkatý, pohyblivo pripojený; Hypochil oddelený od epichilu hlbokými zárezmi, zvnútra biely so žltým dnom a purpurovými žilkami.

Kvitnutie: VI-VII

Poznámka: Jediný z našich kruštíkov, ktorý rastie len v nelesných biotopoch. Nachádzame ho na vlhkých biotopoch na lúkach v okolí pramenísk alebo pri cestných priekopách.

Zmapované lokality: 1. >100 ex/2000 m2; 2. >50 ex/50 m2; 3. >30 ex/15 m2; 4. 8 ex/4 m2; 5. 5 ex/1 m2

 Kruštík močiarny - Epipactis palustris
imgEpipactis purpurata - kruštík modrofialovýNT
Synonymá: Epipactis viridiflora subsp. viridiflora

Byľ vysoká (20-) 30-80 (-110) cm, pomerne hrubá, v súkvetí páperistá, fialová, zriedkavo zelená; Listy 4-10, dlhé 3-7 cm, široké 1-4 cm, modro fialové; Súkvetie dlhé 7-30 cm, husté; Kvety počet (10-) 20-50 (-80), veľké, cudzoopelivé, široko otvorené, jemne voňavé; Vonkajšie okvetné lístky dlhé 12-15 mm, široké 6-8 mm; Vnútorné okvetné lístky dlhé 10-12 mm, široké 5,5-7 mm; Pysk dlhý do 10 mm; Semenníky dlhé 12-15 mm; Epichil širší ako dlhý, dlhý 3-5 mm, široký 4,5-6 mm, biely; Hypochil dlhý 4,5-6,5 mm, široký 4,5-6,5 mm, obsahuje nektár; Bazálne hrbolčeky plošne veľké, fialovo ružové; Viscídium veľké, dlho funkčné, biele.

Kvitnutie: VII-VIII

Poznámka: Rastie v tienistých listnatých lesoch.

Zmapované roztrúsené exempláre: 9

 Kruštík modrofialový - Epipactis purpurata (09.08.2012)
imgGymnadenia conopsea subsp. conopsea - päťprstnica obyčajná praváLC

Byľ vysoká 20-40 (-80) cm; Listy úzko kopijovité, široké 5-10 (-40) cm, neškvrnité, dlho končisté; Listene rovnako dlhé ako semenníky, vajcovito kopijovité; Súkvetie riedke až husté, málokveté až mnohokveté; Kvety malé, ružové až fialové; Vonkajšie okvetné lístky vodorovne smerujúce, dlhé 5 mm, vajcovito podlhovasté; Vnútorné okvetné lístky úzke, kratšie; Pysk trojlaločný, bez kresby, dlhší ako ostatné okvetné lístky; Ostroha tenká, 1,5 až 2 x dlhšia ako semenník.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Rozšírený druh, ktorý rastie roztrúsene na lúkach od podhoria až po hrebeňové lúky. Na niekoľkých lokalitách rastie aj vo viacpočetných populáciách.

Podobné druhy:Gymnadenia densiflora: počet kvetov v súkvetí delený jeho dĺžkou v cm = 5-6,3, druhý list odspodu najviac 11 x dlhší ako širší, súkvetie husté; Gymnadenia odoratissima: ostroha kratšia alebo rovnako dlhá ako semenník.

Zmapované lokality: 1. >400 ex/2000 m2; 2. >50 ex/2000 m2; 3. >40 ex/2000 m2; 4. >35 ex/150 m2; 5. >30 ex/1000 m2; 6. >30 ex/200 m2; 7. >20 ex/300 m2; 8. >5 ex/30 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 35

 Päťprstnica obyčajná pravá - Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
img
Päťprstnica obyčajná pravá - Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
Päťprstnica obyčajná pravá - Gymnadenia conopsea subsp. conopseaGymnadenia densiflora - päťprstnica hustokvetáNT

Byľ vysoká 20-80 (-100) cm; Listy široko kopijovité, široké 15-40 cm, často dvojradové, neškvrnité, dlho končisté; Listene rovnako dlhé ako semenníky; Nadlistene v hornej polovici byle; Súkvetie dlhé do 20 cm, husté, mnohokveté; Kvety počet 40-150, malé, ružovo fialové; Vonkajšie okvetné lístky vodorovne smerujúce; Pysk trojlaločný, široký do 5 (-7) mm, bez kresby; Ostroha tenká, najviac 1,5 x dlhšia ako semenník.

Kvitnutie: VII-VII

Poznámka: Rastie vo vlkejších biotopoch ako Gymnadenia conopsea subsp. conopsea a je aj vzácnejšia.

Podobné druhy:Gymnadenia conopsea subsp. conopsea: počet kvetov v súkvetí delený jeho dĺžkou v cm = 3,5 - 4,4, druhý list odspodu aspoň 11 x dlhší ako široký.

Zmapované lokality: 1. >30 ex/2000 m2; 2. >10 ex/500 m2; 3. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 3

 Päťprstnica hustokvetá - Gymnadenia densiflora
img
Päťprstnica hustokvetá - Gymnadenia densiflora
Päťprstnica hustokvetá - Gymnadenia densifloraGymnadenia odoratissima - päťprstnica voňaváNT

Rastlina útla; Byľ vysoká (10-) 20-40 (-50) cm; Listy tmavo zelené, obvykle dvojradové, neškvrnité; Listene rovnako dlhé ako semenníky, kopijovité, dlhé 5-11 cm, široké 1,7-2,5 cm; Nadlistene v hornej polovici byle; Súkvetie dlhé do 15 cm, husté, úzke, široké do 1,2 cm; Kvety malé, ružové až ružovo červené alebo biele; Pysk trojlaločný, dlhý 3,8-5 mm, široký 3-5 mm, celistvý, bez kresby; Ostroha takmer valcovitá, tenká, dlhá 4-5 mm, obvykle maximálne taká dlhá ako semenník, obsahuje nektár.

Kvitnutie: VI-VIII

Poznámka: Na Slovensku rastie roztrúsene v severnej časti územia, na Čergove zatiaľ známa len z jednej lokality.

Podobné druhy:Gymnadenia conopsea subsp. conopsea: ostroha 1,5 - 2 x dlhšia ako semenník.

Zmapované lokality: 1. 2 ex/1 m2

 Päťprstnica voňavá - Gymnadenia odoratissima
img
Päťprstnica voňavá - Gymnadenia odoratissima
Päťprstnica voňavá - Gymnadenia odoratissima
Päťprstnica voňavá - Gymnadenia odoratissimaListera ovata - bradáčik vajcovitolistýLC
Synonymá: Ophrys ovata

Byľ vysoká 20-60 cm, svetlo zelená, páperistá; Listy 2 (-3), dlhé 4-13 cm, široké 3-9 cm, široko vajcovité, zreteľne žilnaté, protistojné, umiestnené v dolnej časti byle; Listene dlhé 0,35-0,57 cm; Súkvetie dlhé 7-25 cm, mnohokveté, v dolnej časti redšie; Kvety počet 20-80, svetlo žltozelené až zelené; Okvetné lístky sklonené do tupej prilby; Vonkajšie okvetné lístky dlhé 4-5,2 mm, oválne, široké 2,3-3 mm; Vnútorné okvetné lístky čiarkovité, dlhé 3,7-4,7 mm, široké 0,9-1,2 mm; Pysk dlhý 7-15 mm, na vrchole rozoklaný na dva tupé laloky; Ostroha neprítomná.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Druh so širokou ekologickou amplitúdou, nachádzame ho v lesoch, kroviskách, pri lesných okrajoch, ale aj na lúkach. Na Čergove je v hojnom zastúpení od podhoria až po hlavný hrebeň.

Zmapované lokality: 1. >20 ex/150 m2; 2. >15 ex/50 m2; 3. >10 ex/20 m2; 4. >10 ex/20 m2; 5. >8 ex/10 m2; 6. >5 ex/2 m2; 7. >5 ex/5 m2; 8. >5 ex/6 m2; 9. 5 ex/10 m2; 10. >5 ex/50 m2 a ďalších 14 lokalít.
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 13

 Bradáčik vajcovitolistý - Listera ovata
imgNeottia nidus - hniezdovka hlístová

Byľ vysoká (10-) 15-30 (-50) cm, hrubá, voskovo hnedá, ryhovaná; Listy 3-4, dlhé 3-6 cm, zakrpatené do šupín, pošvaté, bledo hnedé; Listene čiarkovité; Súkvetie dlhé 7-20 cm, husté, spodné kvety často oddialené; Kvety počet 15-50, samoopelivé, hnedasté; Okvetné lístky sklonené do tupej prilby; Pysk dlhý 9-12 mm, na vrchole zreteľne dvojlaločný; Ostroha neprítomná.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Najhojnejší druh z čeľade Orchidaceae na Slovensku a rovnako aj na Čergove a zároveň jediný druh z čeľade, ktorý nie je zaradený do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska. Rastie v tienistých lesoch, v krovinách a na okrajoch lúk, na humusových pôdach.


 Hniezdovka hlístová - Neottia nidus
imgOrchis mascula subsp. signifera - vstavač mužský poznačenýNT

Byľ vysoká 20-50 cm, v hornej časti červenkastá; Báza byle tmavo purpurovo bodkovaná; Listy kopijovité, v prízemnej ružici, svetlo zelené, v dolnej časti purpurovo bodkované; Listene blanité, dlhšie ako semenníky; Súkvetie riedke alebo husté, valcovité; Kvety ružovo červené; Pysk trojlaločný, stredný lalok červeno bodkovaný; Ostroha nahor smerujúca.

Kvitnutie: IV-VI

Poznámka: Rastie na kosených lúkach, pasienkoch, v krovinách a lesných okrajoch.

Zmapované lokality: 1. >30 ex/60 m2; 2. 3 ex/100 m2

 Vstavač mužský poznačený - Orchis mascula subsp. signifera
img
Vstavač mužský poznačený - Orchis mascula subsp. signifera
Vstavač mužský poznačený - Orchis mascula subsp. signiferaOrchis militaris - vstavač vojenskýNT

Byľ vysoká 20-50 (-65) cm; Listy v prízemnej ružici, podlhovasto vajcovité, dlhé 8-14 cm, svetlo zelené, pošvaté; Listene blanité; Súkvetie dlhé 5-10 (-15) cm, husté, valcovité; Kvety stredne veľké; Pysk trojlaločný, dlhý do 15 mm; Ostroha ostroha smeruje nadol, dlhá ako polovica semenníka.

Kvitnutie: IV-VI

Poznámka: Rastie na kosených lúkach, pasienkoch, lesných okrajoch; na vápnitých pôdach. Z Čergova je tento druh známy len z jednej lokality objavenej v júni 2014 nálezom už odkvitnutých exemplárov.

Zmapované lokality: 1. >20 ex/400 m2

 Vstavač vojenský - Orchis militaris
img
Vstavač vojenský - Orchis militaris
Vstavač vojenský - Orchis militarisPlatanthera bifolia - vemenník dvojlistýLC
Synonymá: Orchis bifolia

Byľ vysoká 15-50 (-80) cm, lysá, svetlo zelená, ryhovaná; Listy 2 (-3), podlhovasto vajcovité, protistojné, umiestnené na báze byle; Nadlistene počet 1-4; Súkvetie dlhé 5-17 cm, husté, zriedkavo riedke; Kvety počet (10-) 15-30 (-45), v noci intenzívne voňajúce, žltkasté až žltkasto zelenkasté; Pysk dlhý 8-13 mm, široký 2,5-3,5 mm, celistvý, dlhší ako ostatné okvetné lístky, úzky, jazykovitý, na báze biely, pri vrchole žltkastý až zelenkastý; Ostroha hrubá 0,7-1,4 mm, dlhá 24-32 mm, dlho končistá, obsahuje nektár; Políniá rovnobežné, oddialené 0,9 - 1,3 mm.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Na Slovensku je hojne rozšírený, podobne aj v pohorí Čergov, kde ho nájdeme na lúkach, krovinách a v svetlých lesoch od podhoria až po hlavný hrebeň.

Podobné druhy:Platanthera chlorantha: polináriá šikmé, na vrchole oddialené 2-3 mm, na báze 3,5 - 4,5 mm.

Zmapované lokality: 1. 6 ex/10 m2; 2. 4 ex/4 m2; 3. 3 ex/1 m2; 4. 3 ex/2 m2; 5. 3 ex/4 m2; 6. 2 ex/4 m2; 7. 2 ex/2 m2; 8. 2 ex/1 m2; 9. 2 ex/1 m2; 10. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 46

 Vemenník dvojlistý - Platanthera bifolia
imgPlatanthera chlorantha - vemenník zelenkastýNT
Synonymá: Orchis montana, Platanthera montana

Byľ vysoká 20-60 cm, lysá, svetlo zelená, ryhovaná; Listy 2 (-3), podlhovasto vajcovité, protistojné, umiestnené na báze byle; Nadlistene počet 2-3; Súkvetie riedke, dlhé 8-25 cm; Kvety počet 10-20 (-30), voňavé, bielozelenkasté; Pysk dlhý 12-18 mm, široký 2,5-4 mm, celistvý, dlhší ako ostatné okvetné lístky, úzky, na báze biely, v horných dvoch tretinách zelený, jazykovitý; Ostroha hrubá 1,3 mm, dlhá 25-37 mm, v hornej polovici zhrubnutá, obsahuje nektár; Políniá šikmé, na vrchole oddialené 2 - 3 mm, na báze 3,5 - 4,5 mm.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Vzácnejší ako Platanthera bifolia, v pohorí známy len z niekoľkých málopočetných lokalít.

Podobné druhy:Platanthera bifolia: polináriá rovnobežné, oddialené 0,9 - 1,3 mm.

Zmapované lokality: 1. >5 ex/30 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 10

 Vemenník zelenkastý - Platanthera chlorantha
imgPseudorchis albida - bieloprst belavýNT
Synonymá: Leucorchis albida, Gymnadenia albida

Byľ vysoká 10-30 (-40) cm, svetlo zelená, priama; Listy 3-7, dlhé do 8 cm; Listene dlhé 4,5 cm, obvykle rovnako dlhé ako semenníky, vajcovité alebo kopijovité; Nadlistene malé, pošvaté, končisté; Súkvetie dlhé 2-12 cm, husté, úzke; Kvety počet 20-50, veľmi malé; Vonkajšie okvetné lístky dlhé 3-4 mm, tupé, trojžilové, široké 1-2 mm; Vnútorné okvetné lístky dlhé 2,5-3 mm, široké 1,3-1,6 mm; Pysk trojlaločný, dlhý 3-4 mm, široký 2-3 mm, zelenkastý alebo žltkasto biely; Ostroha široká 0,8-1 mm, dlhá 2,1-2,7 mm, kratšia ako polovica semenníka, ostroha smeruje nadol, tupá, obsahuje nektár.

Kvitnutie: V-VIII

Poznámka: Vzácny druh, ktorý roztrúsenie rastie na horských lúkach. Zatiaľ známy len v dvoch oblastiach pohoria.

Zmapované roztrúsené exempláre: 2

 Bieloprst belavý - Pseudorchis albida
img
Bieloprst belavý - Pseudorchis albida
Bieloprst belavý - Pseudorchis albidaSpiranthes spiralis - pokrut jesennýCR
Synonymá: Ophrys spiralis, Spiranthes autumnalis

Byľ vysoká (5-) 10-20 (-35) cm, páperistá, vyrastá vedľa listovej ružice; Listy 3-7, tmavo zelené, široko vajcovité, tvoria kompaktnú listovú ružicu; Listene dlhé 1,1-1,2 cm, široké 0,5-0,6 cm; Nadlistene zakrpatené do šupín, pošvaté; Súkvetie dlhé 3-10 cm, striebristo páperisté, husté, špirálovité; Kvety počet 10-20 (-30), voňavé, biele až bielozelenkasté; Okvetné lístky čiarkovito kopijovité, páperisté; Pysk dlhý 5-7 mm, široký 3,5-4 mm, úzky, biely, vo vnútri zelený; Ostroha neprítomná.

Kvitnutie: VIII-X

Poznámka: Na Slovensku kriticky ohrozená orchidea, ktorá je z Čergova známa z lokality pri obci Jakovany. Túto lokalitu v roku 1973 objavil Dr. Dostál, no v poslednom období už nebola potvrdená a pravdepodobne zanikla. Jeho objav sa zachoval aspoň na archívnej fotografii zo 70-tych rokov. V tesnej blízkosti pri hraniciach pohoria Čergov, sa nachádza ďalšia lokalita pri obci Richvald v oblasti Griglova roveň. Túto lokalitu takisto objavil v 70-tych rokoch Dr. Dostál, avšak po intenzifikácii pasienkov s vysokou pravdepodobnosťou zanikla.


 Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis) pri obci Jakovany
© Archív ŠOP SR - RCOP Prešov (70-te roky)
imgTraunsteinera globosa - pavstavač hlavatýNT
Synonymá: Orchis globosa

Byľ vysoká 30-70 cm, sivozelená, riedko olistená; Listy 4-6, sivozelené, pošvaté, vzpriamené až priamo odstávajúce; Listene dlhé 0,7-1,1 cm, široké 0,15-0,24 cm; Súkvetie dlhé 2,5-5,5 cm, husté, mnohokveté, široké 2,5-5,5 cm, ihlanovité až guľovité; Kvety ružové, malé; Okvetné lístky vajcovité, dlho končisté; Pysk trojlaločný, dlhý 5,5-7,5 mm, široký 4-7 mm, ružovo bodkovaný až purpurovo bodkovaný; Ostroha široká 0,5-1 mm, dlhá 2,8-3,7 mm, ostroha smeruje nadol, dlhá ako polovica semenníka.

Kvitnutie: V-VII

Poznámka: Rastie roztrúsene na horských hrebeňových lúkach.

Zmapované lokality: 1. >20 ex/300 m2; 2. >3 ex/30 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 43

 Pavstavač hlavatý - Traunsteinera globosa
imgZáver

Počet zmapovaných lokalít uvedených druhov určite nie je konečný a s najväčšou pravdepodobnosťou ani počet druhov zaradených do tohto prehľadu. Pohorie Čergov a jeho priľahlé podhorie má vhodné biotopy aj pre ďalšie, doteraz v Čergove ešte neobjavené druhy. Možno očakávať, že do zoznamu ešte pribudnú niektoré menej ohrozené (a teda rozšírenejšie) druhy ako napr. koralica lesná (Corallorhiza trifida), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík rožkatý (Epipactis muelleri), smrečinovec plazivý (Goodyera repens), hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera), vstavač vojenský (Orchis militaris), ale prekvapiť môžu aj vzácnejšie druhy ako kruštík štíhly (Epipactis gracilis), kruštík komorický (Epipactis komoricensis), neotinea počerná letná (Neotinea ustulata subsp. aestivalis), či vstavač bledý (Orchis pallens). Zároveň však ostáva dúfať, že počet existujúcich lokalít nebude ubúdať a že biotopy, na ktoré sú orchidey mimoriadne citlivé, nebudú narúšané necitlivým lesným hospodárením (ťažbou dreva, zmenou drevinového zloženia), intenzifikáciou pasienkov, aplikáciou umelých hnojív, nadmerným spásaním alebo naopak zarastaním horských lúk a postupujúcou sekundárnou sukcesiou.
Verím, že tento článok napomôže nielen botanickým nadšencom, ale podnieti záujem o poznávanie a ochranu našich orchideí aj u širšej verejnosti. A ak na svojich potulkách čergovskou prírodou objavíte nejakú orchideu, budem rád, ak sa ozvete na dole uvedenú adresu. Prispejete tak nielen k poznaniu čergovskej orchideoflóry, ale pri vzácnejších druhoch aj k celoslovenskému mapovaniu orchideí, kde údaje o objavených lokalitách priebežne poskytujem.
 
 

Použitá literatúra:

Baumann, H., Künkele, S., Lorenz, R.: Orchideje Evropy a přilehlých oblastí. Academia, Praha, 2009360 s.
Potůček, O.: Kľúč na určovanie vstavačovitých Československa. Správa CHKO Ponitrie, Nitra, 1990154 s.
Vlčko, J., Dítě, D., Kolník, M.: Vstavačovité Slovenska. ZO SZOPK, Zvolen, 2003120 s.
Vlčko, J., Križo, M.: Európske vstavačovité (Orchidaceae) - výskum a ochrana (zborník referátov z konferencie). SAŽP, Banská Bystrica, 199790 s.
  1. Baumann, H., Künkele, S., Lorenz, R.: Orchideje Evropy a přilehlých oblastí. Academia, Praha, 2009360 s.
  2. Potůček, O.: Kľúč na určovanie vstavačovitých Československa. Správa CHKO Ponitrie, Nitra, 1990154 s.
  3. Vlčko, J., Dítě, D., Kolník, M.: Vstavačovité Slovenska. ZO SZOPK, Zvolen, 2003120 s.
  4. Vlčko, J., Križo, M.: Európske vstavačovité (Orchidaceae) - výskum a ochrana (zborník referátov z konferencie). SAŽP, Banská Bystrica, 199790 s.
 
Prečítané: 7824x, publikované: 22.4.2014, posledná aktualizácia: 1.8.2023
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS