Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Príroda>Flóra 

Botanika 2013

   
 
Botanická sezóna v roku 2013 bola zameraná hlavne na dokumentovanie lokalít slovenských druhov orchideí (čeľaď vstavačovité - Orchidaceae) v pohorí Čergov. Vstavačovité patria, a to nielen vrámci Slovenska, k najohrozenejším skupinám vyšších rastlín. Poznanie ich súčasného rozšírenia, početnosti a vitality populácií, napomáha lepšiemu zabezpečeniu ich ochrany, dôležitejšie nálezy sú konzultované s profesionálnymi botanikmi. Do Červeného zoznamu ohrozených rastlín pohoria Čergov pribudlo osem nových druhov a viacero nových lokalít už známych druhov. Okrem orchideí do zoznamu pribudol aj mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus) [LC] a nové lokality veternice lesnej (Anemone sylvestris) [NT] a pahorca brvitého (Gentianopsis ciliata ) [LC].
 
Máj
 
Začiatok sezóny bol bohatý predovšetkým na objavy nových lokalít vstavačovca bazového (Dactylorhiza sambucina) [NT], ktorý patrí medzi najskôr kvitnúce druhy slovenských orchideí. Na niektorých lokalitách, ktoré sú ešte aj v súčasnosti využívané ako pasienky, bolo prítomných aj viac než 500 exemplárov.
Kedysi na Čergove, ale aj celkovo na Slovensku hojne rozšírený druh červenohlav obyčajný (Anacamptis morio) [NT], je v súčasnosti na ústupe a počet jeho lokalít sa výrazne znižuje. Na Čergove sa vyskytuje prevažne v roztrúsených exemplároch na pasienkoch alebo kosených lúkach. V roku 2013 bola zmapovaná jedna nová lokalita v katastri obce Hanigovce.
V máji boli ešte zmapované dve nové lokality veternice lesnej (Anemone sylvestris) [NT] s viac než 300 exemplármi na každú lokalitu.
 
Jún
 
V júni boli objavené viaceré nové lokality pre bežnejšie druhy orchideí:
Pozoruhodnejší bol nález druhu vstavačovec Fuchsov Soóov (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana) [NT], na Slovensku zriedkavejší taxón, ktorý je na Čergove v čistej forme známy zatiaľ len v niekoľkých exemplároch a rovnako aj objav novej lokality vemenníka zelenkastého (Platanthera chlorantha) [NT].
 
Júl - August
 
Začiatkom júla boli objavené viaceré lokality vzácnejšej päťprstnice hustokvetej (Gymnadenia densiflora) [NT] a zaujímavý bol aj nález päťprstnice voňavej (Gymnadenia odoratissima) [NT], ktorá síce nie je na Slovensku až taká ohrozená ako predchádzajúci druh, no na Čergove je zatiaľ známa len v dvoch exemplároch. V júli začali kvitnúť prvé kruštíky, zmapované boli viaceré lokality kruštíka močiarneho (Epipactis palustris) [NT] a jedna lokalita druhu kruštík tmavočervený pravý (Epipactis atrorubens subsp. atrorubens) [LC], kde rastie cez 50 exemplárov. Na vlhkých podhorských lúkach boli objavené viaceré lokality mečíka škridlicovitého (Gladiolus imbricatus) [LC].
Nálezom zatiaľ jediného exemplára prilbovky červenej (Cephalanthera rubra) [NT], sa v čergovskom zozname ohrozených rastlín skompletizovali všetky tri na Slovensku známe druhy rodu Cephalanthera.
Vzácny kruštík úzkopyskový (Epipactis leptochila) [VU] bol ďalším novým prírastkom do červeného zoznamu, zatiaľ sú v pohorí zmapované len 3 exempláre. Koncom júla boli objavené viaceré exempláre kruštíka modrofialového (Epipactis purpurata) [NT].
Najvzácnejšou udalosťou sezóny 2013 boli nálezy nových lokalít kriticky ohrozeného kruštíka Greuterovho (Epipactis greuteri) [EN]. Na začiatku sezóny bola známa jediná lokalita, ktorú 25.7.2000 objavili P. Mereďa ml. a P. Mereďa st. v počte 6 jedincov. 24.7.2013 bola táto lokalita overená, rástlo tam 11 jedincov a ešte v tento deň boli nájdené tri nové lokality, kde sa nachádzalo ďalších 36 jedincov. V auguste pribudli ešte ďalšie dve lokality a celkový počet exemplárov tohto druhu bol koncom sezóny minimálne 75. Pohorie Čergov sa tak zaradilo medzi najvýznamnejšie lokality tohto ohrozeného druhu na Slovensku.
 
September - Október
 
V septembri a októbri boli uskutočnené viaceré pokusy o potvrdenie dvoch známych lokalít pokruta jesenného (Spiranthes spiralis) [CR] pri obci Jakovany a pri obci Richvald. Obe tieto lokality objavil ešte v 70-tych rokoch RNDr. Ľudovít Dostál. Tieto lokality sa bohužiaľ nepodarilo potvrdiť nielen v tejto sezóne, ale už viac rokov. S prihliadnutím na to, že populácie tohto druhu na východe Slovenska dramaticky ubúdajú a sú akútne ohrozené vyhynutím, existuje predpoklad, že obe tieto lokality zanikli buď po intenzifikácii pasienkov (Richvald), alebo vplyvom ich zarastania. Ostáva len dúfať, že fotografia pokruta zo 70-tych rokov z Jakovian nebude posledným dokladom existencie tohto druhu na území Čergova.
 
 
 
Prečítané: 3901x, publikované: 7.1.2014, posledná aktualizácia: 9.1.2014
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS