Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol

Literatúra

   
 1. Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš,Milpoš,2010,144 s.
 2. Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk,Prešov,2002,209 s.
 3. Apáthy, Š.: Drevárstvo na okolí Bardejova. In: 60 rokov Šarišského múzea v Bardejove. Šarišské múzeum v Bardejove vo Východoslovenskom vydvateľstve,Košice,1967,420 s.
 4. Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov,2002,148 s.
 5. Božová, J., Gutek, F.: Drevené kostolíky v okolí Bardejova. Sajancy,Bardejov,1997,192 s.
 6. Budinský-Krička, V.: Nové náleziská na Východnom Slovensku - Drienica. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980 (AVANS), 1.časť. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied,Nitra,1981,35 - 37 s.
 7. Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice,1981,120 s.
 8. Dostál, Ľ.: Floristické materiály z východného Slovenska I. Zborník Východoslovenského múzea XXVI 1985. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice,1986,s. 29-54
 9. Dostál, Ľ.: Chránené územia. Okres Prešov. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,Prešov,1966,35 s.
 10. Ďurček, J.: Čergov. Branisko. Šport,Bratislava,1991,221 s.
 11. Dziaková, M.: Vaniškovce včera a dnes. Vydavateľstvo Anna Nagyová,Prešov,2001,119 s.
 12. Ernst, A.: Drienica (1332-2002). Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov,2002,44 s.
 13. Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry,Košice,1962,272 s.
 14. Halaga, O.: Historicko-ekonomický význam karpatských lesov. In.: Zborník lesnického, drevárskeho a poľovníckeho múzea. Č. 10/1979 (separátny výtlačok). Osveta,Martin,1979,s. 73-91
 15. Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica,1998,s. 105 - 118
 16. Komárek, J.: Lovy v Karpatech. Státní zemědělské nakladatelství,Praha,1942,285 s.
 17. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce,Hanigovce,2000,96 s.
 18. Maníková, Ľ., Maníková, L., Hudáček, P. : Osikov 1296-2013. Obec Osikov,2013,240 s.
 19. Maser, Ch.: Přeměněný les + "Keby som bol vrchným lesníkom na Čergove" (príspevok prednesený na prešovskej konferencii venovanej ekológii). Abies,Tulčík,1996,321 s.
 20. Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen,Zvolen,1995,52 s.
 21. Michaeli, E.: Physicogeographical conditions of the Čergovský Minčol, the national nature reserve and the present state of its protection. Zborník Acta facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum No. 2/I. Univerzita Komenského,Bratislava,1999,101 - 109 s.
 22. Michaeli, E.: Fyzickogeografické pomery národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol a vybrané geoekologické aspekty jej ochrany. Zborník Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Roč.35, Folia geographica 4. Prešovská univerzita,Prešov,2001,75 - 100 s.
 23. Nemčok. J.: Geologická mapa Pienin, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny. Geologický ústav Dionýza Štúra,Bratislava,1990,2 l.; 120x84 cm
 24. Nemčok. J. a kol.: Vysvetlivky ku geologickej mape Pienín, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny. Geologický ústav Dionýza Štúra,Bratislava,1990,131 s.
 25. Pado, J.: Pečovská Nová Ves včera a dnes. Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi,1998,59 s.
 26. Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice,1987,165 s.
 27. Pataky, J.: Hertník - história a súčasnosť. Obecný úrad,Hertník,1995,35 s.
 28. Sedlák, P.: Lipany. Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov,1997,94 s.
 29. Sedlák, P.: Kamenica. Obec, panstvo, hrad. Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov,1994,34 s.
 30. Sofron, J.: Příspěvek k vegetaci a floře lesní části Čerchovského pohoria. Zborník Východoslovenského múzea XVI AB 1975. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice,1976,s. 63-86
 31. Sopoliga, M.: Ukrajinci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, ľudovej architektúry a bývania.. Vydavateľstvo Lilium Aurum,Dunajská Streda,2002,174 s.
 32. Tompa, M.: Oltárkameň (Romantická poéma). 1846
 33. Vallašek, A., Slivka, M.: Hanigovský hrad. In.: Nové obzory 23. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice,1981,s. 133-145
 34. Voskár, J., Dostál, Ľ., Humeňanský, Š.: Chránené územia okresu Prešov. Okresná pamiatková správa-SÚPSOP,Prešov,1973,62 s.
 35. Zahatňanský, V. a kol.: Čerchovské pohorie. Turistický sprievodca ČSSR. Šport, vydavateľstvo SV ČSTV,Bratislava,1964,177 s.
 36. Záleta, M.: Nepokojná dolina. Smena, vydavateľstvo SÚV SZM,Bratislava,1985,230 s.
Zoznam kompletnej literatúry používanej v článkoch na stránkach cergov.sk nájdete na linke http://www.cergov.sk/article.php?id=98
 
Prečítané: 16972x, publikované: 12.5.2006, posledná aktualizácia: 7.2.2015
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Miesto, kde stála usadlosť Jána Švedu
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS