Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Ľutina

Vývoj názvu obce:
Lyutune(1330)1 , Lytana(1332)2 , Lythenya(1341)3 , Lythene(1342)4 , Lethenye(1370)5 , Lethenye(1411)6 , Lithine(1427)7 , Lythenie(1430)8 , Lythynye(1465)9 , Lwcina(1556)10 , Litine(1746)11 , Luczina(1773)12

1. Brezini13 1865 M
2. Do Martinova13 1865 M
3. Do Ratvaju13 1865 M
4. Dzelnički13 1865 M
5. Háj14 M
Zmienky a ďalšie názvy: Háj (1847)15
6. Háj14 M Les
7. Hermanky14 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Na Hermankoh (1766)16
8. Hradské14 M Les
9. Jakoviansky potok14 M Vodný tok
10. Kartošov14 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Pod Kartosovom (1766)16
11. Kazitov14 M Pole
12. Ľutinka14 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Lytune (1285)17 , 128718 , Lytighe (1288)19 , Lethene (1296)20 , 131221 , 132022 , Lythene (1322)23 , 132324 , Lethene (1333)25 , Lytene (1348)26 , 134827 , 134828 , Lytene (1348)29 , Lythenepataka (1354)30 , Lytine (1354)31 , Lethene (1354)32
13. Martinová14 M Pole
14. Mihálka13 1865 M
15. Na Dluhé13 1865 M
16. nad Brodem16 1766
17. Nad Martinovo13 1865 M
18. Nad Selo13 1865 M
19. Pastovnik13 1865 M
20. Pod Michalkou14 M Les
21. Popod Mihálku13 1865 M
22. Radvaj14 M Pole
23. Rybniki13 1865 M
24. Skalka13 1865 M
25. Sošna13 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: na Szosnyu (1766)16
26. Sviní dol14 M Pasienok
27. Táborový potok14 M Vodný tok
28. Tarbočín14 M Les
29. Tarbočinki13 1865 M
30. Za Kremeňom14 M Pole
31. Za Ľutinkou14 M Pole

 1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 21, str. 5
 2. Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online
  Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online, str. 211
 3. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, Listina 54, str. 73
 4. Tamže, Listina 161, str. 263
 5. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 5816
 6. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 73, str. 18
 7. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 8. Tamže, Listina DL 70857
 9. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Prešov
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Prešov, Listina Druget H, č. 43
 10. Štátny ústredný archív. Bratislava
  Štátny ústredný archív. Bratislava, Listina HM spiš. kap., Scrin 4, Introduct., Fasc. 1, nr. 32
 11. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Tabella repraesentans… Superiore Districtu Sárosiensis… 1746, nesign., s. 5.
 12. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 13. Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
  Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
 14. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 15. Jancsó Andor: Péch Ujfalu helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1847
  Jancsó Andor: Péch Ujfalu helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1847
 16. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 6
 17. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 7, str. 2
 18. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online, Listina 205, str. 253
 19. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online, Listina 334, str. 465
 20. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 10, str. 3
 21. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68775
 22. Tamže, Listina DL 64650
 23. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 17, str. 4
 24. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 1059, str. 460
 25. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68818
 26. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 33, str. 9
 27. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68881
 28. Tamže, Listina DL 68880
 29. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 32, str. 8
 30. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68904
 31. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 45, str. 11
 32. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68909
 
Prečítané: 27343x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Bazaltový olistolit
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS