Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/do1103700/www_root/inc/functions.php on line 204
 
20.6.1334 MOL, listina: DL 398231
Obce a miestne názvy: Babin Potok, Lúčka
Osoby a obce:
Babin Potok - Andrej - pôvod
Babin Potok - Juraj - pôvod
Lúčka - Jakub - vlastník podielov
Lúčka - Peter - vlastník podielov
Lúčka - Gregor - vlastník podielov
Perín - Mikuláš - pôvod


...Andreas filius Pauli de Babapataka... contra Georgium filium Jacobi, filii Pauli de eadem Babapataka... possessionis Babapataka et Luchka vocatanum ... magister Laurentius, Clemens, et Nicolaus, filii Ricolfii de Tarkeo...quod Andreas, filius Pauli, filii Simeonis de Sancto Georgio... Nicolai de Peren...quod Nicolaus filius comitis Pauli ab una parte, Jacobus, Andreas, Petrus, et Gregorius filii eiusdem Comitis Pauli de genere Tekele ab altera...Item dimidia pars possessionis ipsorum Luchka vocate sub castro Tarkeo existentis ex parte meridionali cum omnibus vtilitatibus et pertinentiis suis cessit in portionem Iacobi, Petri, et Georgii praenotatorum, perpetualiter possidenda...

Referencie na listinu:

V roku 1334 si po Pavlovej smrti jeho piati synovia podelili majetky Babin Potok a južná časť Lúčky. Majetok Babin Potok si rozdelili tak, že severná časť pripadla Mikulášovi ("Nicolao, filio Pauli, ex parte Septemtrionali") a južná Andrejovi ("item altera pars eiusdem possessionis Babapataka vocatae, ex parte meridionali, cum omnibus vtilitatibus et pertinentiis suis cessit in portionem Andreae supradicti"). Južná časť Lúčky prešla na ostatných troch synov Jakuba, Petra a Juraja [oprava - Gregora]. Lesy pri oboch majetkoch zostali v spoločnom užívaní. (Smoroň, 2015, s.106)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
20.6.1334 Fejér, 1832, s.753-755, listina: CCCLVI


...quod Andreas filius Pauli, filii Simonis de Sancto Georgio, ad nostram personaliter acedens praesentiam exhibuit nobis litteras compositionales Comitis Nicolai de Pereni ...quod Nicolaus , filius Comitis Pauli ab vna parte ; Iacob, Andreas, Petrus et Gregorius, filii eiusdem Comitis Pauli de genere Thekele , ab altera; ... Coram nobis concordialiter retuierunt, quod de portione possessionaria ipsorum Babapataka vocata, dimidia pars eiusdem possessionis cessit cum omnibus vtilitatibus et pertinentiis suis Nicolao, filio Pauli, ex. parte Septentrionali, item altera pars eiusdem possessionis Babapataka vocatae, ex parte meridionali, cum omnibus vtilitatibus et pertinentiis suis cessit in portionem Andreae supradicti. Item dimidia pars possessionis ipsorum Lutka vocatae, sub castro Tarkew existentis ex parte meridionali cum omnibus vtilitatibus et pertinentiis suis cessit in portionem Iacobi, Petri, et Georgii praenotatorum, perpetualiter possidenda;...


 
 
1346 Fejér, 1833, s.454-455, listina: CCLVLAT
LAT
2
Obce a miestne názvy: Ratvaj
Osoby a obce:
Babin Potok - Andrej - pôvod
Ratvaj - Juraj - vlastník
Synonymá: Magni, Rachuay


...Quod Thomas Theodorus, vnus ex nobis quatuor Iudicibus, et Stephanus, filius Laczk , quos per petitionem Magistri Georgy, filii Iohanais Magni, ad faciendam inquisitionem cum nostro sigillo... Andreas, filius Pauli de Babapotoka, super possessione dicti Magistri Georgii Rachuay vocata potentialiter veniendo vnum equum eiusdem Georgii, duas marcas valentem abstulisset

Referencie na listinu:

Spor medzi Adrejom, synom Pavla a magistrom Jurajom, synom Jána Veľkého. Magister Juraj za svojho koňa žiadal pred súdom odškodné 2 marky striebra. (Smoroň, 2015, s.125-126)
 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
 2. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
  Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 3. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/3. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/3. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
 4. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
 
Prečítané: 419032x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS