Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol

Zoznam kompletnej literatúry

   

Botanika

 1. Baumann, H., Künkele, S., Lorenz, R.: Orchideje Evropy a přilehlých oblastí. Academia,Praha, 2009, 360 s. ...
 2. Buraľ, M.: Čemerica purpurová - posol jari v Poloninách. In: Ochrana prírody Slovenska. Magazín ŠOP. Štátna ochrana prírody SR,Banská Bystrica, 2007, s. 10-11
 3. Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F.: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 5. Vyššie rastliny. Príroda a.s.,Bratislava, 1999, 456 s.
 4. Dostál, Ľ.: Floristické materiály z východného Slovenska I. Zborník Východoslovenského múzea XXVI 1985. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1986, s. 29-54
 5. Dostál, Ľ.: Floristické materiály z východného Slovenska II. Zborník Východoslovenského múzea XXVIII 1987. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1988, s. 61-77
 6. Dostál, Ľ.: Floristické poznámky a doplnky k rozšíreniu niektorých druhov Pteridophyta na Vých. Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea XVII AB 1976. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1977, s. 87-97
 7. Dostál, Ľ.: Poznámky k výskytu niektorých synantropných druhov na Východnom Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea XVII AB 1976. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1977, s. 71-85
 8. Futák, J., Bertová, L. (Eds): Flóra Slovenska III. VEDA,Bratislava, 1982, 608 s.
 9. Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica, 1998, s. 105 - 118 ...
 10. Mártonfi, P.: Flóra okresu Stará Ľubovňa. UPJŠ Košice,Stará Ľubovňa, 1992, 105 s.
 11. Potůček, O.: Kľúč na určovanie vstavačovitých Československa. Správa CHKO Ponitrie,Nitra, 1990, 154 s. ...
 12. Sofron, J.: Příspěvek k vegetaci a floře lesní části Čerchovského pohoria. Zborník Východoslovenského múzea XVI AB 1975. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1976, s. 63-86
 13. Vlčko, J., Dítě, D., Kolník, M.: Vstavačovité Slovenska. ZO SZOPK,Zvolen, 2003, 120 s. ...
 14. Vlčko, J., Križo, M.: Európske vstavačovité (Orchidaceae) - výskum a ochrana (zborník referátov z konferencie). SAŽP,Banská Bystrica, 1997, 90 s. ...

Mapy

 1. Boglárka helysége határának rendbeszedét's öszvesített urbéri Terve.. Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1848, 88x49,5
 2. Hertneki helység urbári állományainak rendbeszedési tervrajza. (Nárys regulačného plánu urbáru obce Hertník). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1845, 55,5x51cm
 3. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov,Pečovská Nová Ves, 1865, 136,5x153cm ...
 4. Mapa lesnej železnice Sabinov - Majdan. Depon. in: Zemský archív Opava,, 1920
 5. Mappa praedii Ambrusfalu (Mapa osady Ambrušovce). depon. in: MOL - P 536,, 1837
 6. Prvé vojenské mapovanie Rakúsko-Uhorska. , 1763-1787
 7. Austro-Hungarian Monarchy. Militärgeographisches Institut (Cartographer): Bartfa und Muszyna. Z kolekcie máp Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie. (1877 - 1914). Depon in: Lionel Pincus and Princess Firyal Map Division. K.u.K. Militargeographisches Institut.,Vienna, 1911
 8. Austro-Hungarian Monarchy. Militärgeographisches Institut (Cartographer): Kisszeben. Z kolekcie máp Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie. (1877 - 1914). Depon in: Lionel Pincus and Princess Firyal Map Division. K.u.K. Militargeographisches Institut.,Vienna, 1910
 9. Beör, V.: Pécsújfalu (Sáros m.) Mappa Inclylale Familiae Péchy de Ujfalu, universas silva, dumetaque complectens. , 1818
 10. Hvezda János: Bodonlaka helysége határának rendbeszedési térképe (Regulačná mapa chotára obce Bodovce). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1869, 117x49cm
 11. Jancsó Andor: H. Lucska helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Lúčka). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1860, 73,5x51cm
 12. Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1865, 172x137cm ...
 13. Jancsó Andor: Péch Ujfalu helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1847, 120,5x70cm
 14. Jancsó Andor: Péch-Újfalu helysége határának rendbeszedés térképe (Regulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1852, 120x82cm
 15. Jancsó András: Henigh, Litinye, Olejnok helységek és Milpos, Majdan puszták határainak terves térképe. (Mapa chotárov obcí Hanigovce, Olejníkov, Ľutina a samôt Milpoš, Majdan). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1859, 172x137cm ...
 16. Klauszer Kálmán: Csircs helysége határának tagosítás utáni térképe. 1-ik rész (Pokomasačná mapa chotára obce Čirč - 2. časť).. Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1876, 122,5x98,5cm
 17. Klauszer Kálmán: Csircs helysége határának tagosítás utáni térképe. 1-sö rész (Pokomasačná mapa chotára obce Čirč - 1. časť). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1876, 174x108cm
 18. Korabinský, J. M.: Novissima Comitatus Sarosiensis. , 1793
 19. Mattyasovszky : Vörösalma helysége határának tagosítás utáni terve (Komasačný plán chotára obce Červenica). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1859, 74x58cm
 20. Mattyasovszky János: Čircs helysége határának tagosítás elötti térképe.. Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1859, 206x127cm
 21. Mattyasovszky János: Vörösalma helysége határának tagosítás utáni térképe. (Pokomasačná mapa chotára obce Červenica). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1860, 98x54cm
 22. Pazár Jozef: Planum Vallis Majdán (Mapa doliny Majdanu). Depon. in: MOL - P 536,, 1831
 23. Petrás Miklós: Boglárka helysége határának a rendbeszedés elötti állományait kimutató Földrajza. (Predregulačný nákres chotára obce Bogliarka) . Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1845, 90,5x69,5cm
 24. Petrás Miksa: ...Krizse helysége határának á rendbeszedés elötti Állományait kimutató Földrajza (Predregulačná mapa pozemkov chotára obce Kríže). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1845, 147,5x78,5cm
 25. Rudolf Frigyes: Boglárka helysége határának rendbeszedét's oszvesített urbéri Terve. (Regulačný a komasačný plán chotára obce Bogliarka). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1845, 80x44,5cm
 26. Sándor Károly: S.v.k. Hradisko helység határának szabályozás elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Hradisko). Depon. in: ŠOBA Prešov,, 1857, 271x127cm

Etnografia

 1. Herniczek-Morozowa, W.: Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,Wrocław, 1975, 210 s.
 2. Krafčíková, T.: Ľudový nábytok v oblasti Čerchovského pohoria. In.: Nové obzory 20. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1978, s. 401-430
 3. Krafčíková, T.: Výroba a výrobcovia ľudového nábytku v oblasti Čerchovského pohoria. In.: Nové obzory 21. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1979, s. 327-342
 4. Lazorík, J.: Fotočítanka ľudovej architektúry a bývania východného Slovenska. Arkus,Prešov, 2002, 177 s.
 5. Lazorík, J.: Neuveriteľný život v minulosti. Jedzeňa na starej hornotoriskej doľiňe.. Tlačiareň Kušnír,Prešov, 2015, 81 s.
 6. Lazorík,J.: Humorno-pravdivé obrázky zo starej dzedziny. 7., 8., 9, a 10. časť. Arkus JJ,2008, 2008, 86 s.
 7. Novák, J.: Salašníctvo v Karpatoch. Tribun EU, s. r. o.,Brno, 2018, 500 s.
 8. Sirka, J.: Piškom do civilizacii. In: Družno vpered, ročník 1965, č. 10. , 1965, s. 20-21
 9. Sopoliga, M.: Fragmenty iz ščodennyka etnografa. In: Družno vpered, ročník 1971, č.10. , 1971, s. 10-12
 10. Sopoliga, M.: Ľudová architektúra Ukrajincov Východného Slovenska. Východoslovenské tlačiarne,Svidník, 1976, 132 s.
 11. Sopoliga, M.: Narodna architektura ukrajinciv Slovaččyny. SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku: Rusínsko-ukrajinská iniciatíva vo Svidníku,Svidník, 2016, 351 s.
 12. Sopoliga, M.: Poklady ľudovej kultúry. Tlačiareň svidnícka, s. r.o.,Svidník, 2012, 152 s.
 13. Sopoliga, M.: Ukrajinci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, ľudovej architektúry a bývania.. Vydavateľstvo Lilium Aurum,Dunajská Streda, 2002, 174 s.
 14. Trejbal, J.: Sušárny ovoce na Slovensku. In: Zborník Slovenského národného múzea. Etnografia 15. Neografia,Martin, 1974, 384 s.

Pamiatky

 1. Božová, J., Gutek, F.: Drevené kostolíky v okolí Bardejova. Sajancy,Bardejov, 1997, 192 s. ...
 2. Harminc, I. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 1, A-J. Obzor,Bratislava, 1967, 531 s.
 3. Haviarová, M. a kol.: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. Kamenica, 2016, 64 s.
 4. Janota, Ľ.: Slovenské hrady, 1. diel. Columbus,Bratislava, 1966, 320 s. ...
 5. Polla, B.: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1980, 192 s. ...

Ochrana prírody

 1. Dostál, Ľ.: Chránené územia. Okres Prešov. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,Prešov, 1966, 35 s.
 2. Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1981, 120 s. ...
 3. Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1987, 165 s. ...
 4. Voskár, J., Dostál, Ľ., Humeňanský, Š.: Chránené územia okresu Prešov. Okresná pamiatková správa-SÚPSOP,Prešov, 1973, 62 s.

História

 1. Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931
 2. Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1985, 328 s. ...
 3. Budinský-Krička, V.: Nové náleziská na Východnom Slovensku - Drienica. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980 (AVANS), 1.časť. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied,Nitra, 1981, 35 - 37 s. ...
 4. Budinský-Krička, V. a kol.: Východoslovenský pravek. Archeologický ústav SAV,Nitra, 1971, 312 s. ...
 5. Čentéšová, M.: Šľachtický rod Bornemiszovcov v Šariši v 16. storočí. In: Nové Obzory 35.. Krajské múzeum v Prešove,Prešov, 2019, s. 31-47
 6. Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M,Martin, 2016, 336 s.
 7. Derfiňák, P.: Z dejín obce Pečovská Nová Ves. In: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Vydavateľsvto Universum-EU,Prešov, 2018, s. 17-74
 8. Endrödi, J.: Ku genealógii a názvu rodu Berzeviczy. In: Annales historici Presovienses 6. Universum,Prešov, 2006, s. 43-57
 9. Fedorčáková, M.: „Vy zly a nespravedlivy lvde Bardiowci.“ Mesto Bardejov v boji proti zbojníkom v 15. storočí. In: Theatrum historiae 16. , 2015, s. 25-39
 10. Frohmann, W.: Sabinov. Mestečko na Toryse v spomienkach.. František Šoltýs - Grafotlač, Sabinov,Sabinov, 2017, 420 s.
 11. Gácsová, A.: Desiatkové registre v Šarišskej župe v polovici 16. storočia. In: Historické štúdie XXIII.. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,Bratislava, 1979, s. 203-245
 12. Halaga, O.: Historicko-ekonomický význam karpatských lesov. In.: Zborník lesnického, drevárskeho a poľovníckeho múzea. Č. 10/1979 (separátny výtlačok). Osveta,Martin, 1979, s. 73-91 ...
 13. Halaga, O.: K argumentom maďarskosti stredovekého Šariša. In: Šarišské múzeum v Bardejove 2. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1969, s. 5-22  ...
 14. Halaga, O.: Košice-Balt. Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275-1526). Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1975, 326 s.
 15. Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry,Košice, 1962, 272 s. ...
 16. Halaga, O.: Vznik miest na východnom Slovensku. In: Príspevky k dejinám Východného Slovenska. Vydavateľstvo SAV,Bratislava, 1964, s. 70-84 ...
 17. Hudáček, P.: Bardejov, Bodoň, Brezovica, castrum Salis, Drienov, Hanigovce, Chmeľov, Kapušany, Lipovec, Makovice/Zborov. In Dvořáková, D. et al. Stredoveké hrady na Slovensku (Medieval Castles in Slovakia).. Bratislava, 2017, s. 301-303
 18. Hudáček, P.: Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia. In: MANÍKOVÁ, Ľ. (ed.) Osikov 1296 - 2013. Osikov, 2013, s. 7-27
 19. Hudáček, P.: Lesy a ich ničenie v stredoveku. Spôsoby kultivácie krajiny a odlesňovanie v 13. - 14. storočí. In: História č. 3-4/2012 . , 2012, s. 8-15
 20. Húščava, A.: Zbojnícke družiny na severovýchodnom Slovensku do roku 1526. In: Slovenský národopis IV, č. 4-5. Bratislava, 1956, s. 458 - 478 ...
 21. Chaloupecký, V.: Středověké listy ze Slovenska. Bratislava, Praha, 1937
 22. Chaloupecký, V.: Valaši na Slovensku. Slovanský ústav v Praze,Praha, 1947, 116 ...
 23. Janota, E.: Bardyjów : historyczno-topograficzny opis miasta i okolicy. Druk. C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków, 1862, 221 s.
 24. Kónya, P.: Dejiny Sabinova. Mestský úrad Sabinov,Sabinov, 2000, 533 s.
 25. Korabinsky, J. M: Geographisch – Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Weber und Korabinskyscher Verlag,Pressburg, 1786, 858 s. ...
 26. Krieger, E. T.: Das Sároser Komitat in Ober-Ungarn. , 1841, 43 s. ...
 27. Kútnik Šmálov, J.: Kresťanský stredovek Slovenska. LÚČ,Bratislava, 2005, 328 s. ...
 28. Květ, R.: Základy nauky o starých stezkách. Moravské zemské muzeum,, 2002, 27 s.
 29. Lukáč, A.: Neúroda v Šariši v rokoch 1850-55 a jej následky. In: Nové obzory 13. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1971, s. 95-132
 30. Maliniak, P.: Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku.. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici,Banská Bystrica, 2009 ...
 31. Mrva, I.: Heretické hnutia a uhorské zákony. In: Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách. Univerzita Komenského,Bratislava, 1995, 195 ...
 32. Nagy, I.: Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Volume 5. Pest, 1862, 863 s.
 33. Nešpor, J.: Za tajomstvami zrúcanín. Zrúcaniny východného Slovenska.. Gu100,Bratislava, 2003, 159 s. ...
 34. Ondruš, Š.: Meno rieky Hornád je slovansko-slovenské. In: Slovenská reč ročník .51. , 1986, s. 234 - 240 ...
 35. Potemkin, Ö.: Sáros vármegye leírása, statisztikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noséda Gyula,Pest, 1863, 124 s. ...
 36. Prikryl, Ľ.: Slovensko na starých mapách. Osveta,Martin, 1982, 176 s.
 37. Prikryl, Ľ.: Vývoj mapového zobrazovania Slovenska. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,Bratislava, 1977, 481 s.
 38. Rábik, V.: Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I. Nemecké osídlenie 1. (Východné Slovensko) (učebnica). Filozofická fakulta TU,Trnava, 2012, 92 s.
 39. Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku,, 2006, 433 s. ...
 40. Rábik, V.: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. In: Historický časopis. Ročník 53. Číslo 2. Historický ústav SAV,Bratislava, 2005, s. 217-242 ...
 41. Roškanin, M.: Metácia chotára Pečovskej Novej Vsi z roku 1322. , 2015 ...
 42. Roškanin, M.: Metácia Starých Hanigoviec z roku 1411. , 2014 ...
 43. Roškanin, M.: Stredoveká obec Kisayto. , 2014 ...
 44. Sedlák, P.: Cirkevné dejiny obce Pečovská Nová Ves. In: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Vydavateľsvto Universum-EU,Prešov, 2018, s. 75-130
 45. Sedlák, P.: Historický vývoj cirkevnej organizácie v hornotoryskej oblasti. Michal Vaško,Prešov, 1994, 63 s. ...
 46. Sedlák, P.: Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko. Polypress,Levoča, 1999, 314 s. ...
 47. Sedlák, V. et al: Pod vládou anjouovských kráľov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Literárne informačné centrum,Bratislava, 2002 ...
 48. Slivka, M., Vallašek, A.: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Výchoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1991, 271 s. ...
 49. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov, 2015, 314 s.
 50. Smoroň, M.: Rod Merše. Michal Vaško - vydavateľstvo,Prešov, 2016, 182 s. ...
 51. Šmajda, Ľ.: Počiatky mestečka Stropkov. In: Nové Obzory 35.. Krajské múzeum v Prešove,Prešov, 2019, s. 7-17
 52. Šmilauer, V.: Vodopis starého Slovenska. Učená spoločnosť Šafařikova,Praha-Bratislava, 1932, 564 s. ...
 53. Uličná, V.: Výskyt drevín v Šariši v období feudalizmu. In.:Separátny výtlačok. Zborník PFUPJŠ, Prírodné vedy; zv.1. Slovenské pedagogické nakladateľstvo,Bratislava, 1975, 145-157 s. ...
 54. Uličná, V.: Výskyt drevín v Šariši v období feudalizmu. Výskyt listnatých drevín. In.:Separátny výtlačok. Zborník PFUPJŠ, Prírodné vedy; zv.1. Slovenské pedagogické nakladateľstvo,Bratislava, 1976, 97-112 s.
 55. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1990, 513 s. ...
 56. Uličný, F.: Zánik dedín v Šariši v 13.-16. storočí. In: Archaeologia historica 6/81. Muzejní a vlastivedná společnost a Východoslovenské múzeum v Košiciach,Brno, 1981, s. 521 - 525 ...
 57. Vallašek, A., Slivka, M.: Hanigovský hrad. In.: Nové obzory 23. Východoslovenské vydavateľstvo,Košice, 1981, s. 133-145 ...
 58. Varsik, B.: Osídlenie Košickej kotliny 3. Vydavateľstvo SAV,Bratislava, 1977, 574 s. ...
 59. Varsik, B.: Osídlenie Košickej kotliny I.. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,Bratislava, 1964, 475 s. ...
 60. Varsik, B.: Zo slovenského stredoveku. Vydavateľstvo SAV,Bratislava, 1972, 548 s. ...
 61. Wiedemannová, O., Frohmann, W., Bazlerová, S.: Sabinov a jeho Židia. DAH, s.r.o.,Prešov, 2008, 200 s.
 62. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied,Poprad, 2017, 261 s.
 63. Zubko, P., Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749) . Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied,Bratislava, 2017, 190 s.

Toponymia a onomastika

 1. Habovštiak, A.: K etymológii názvov Čierťaž, Črchľa, Čremoš. In: Jazykovedný časopis 1954/4. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,Bratislava, 1954, s. 244-247
 2. Habovštiak, A.: Oravské chotárne názvy. Stredoslovenské vydavateľstvo,Banská Bystrica, 1970, 93 s.
 3. Kol. autorov: Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,Bratislava, 1999, 50 s.
 4. Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie. Veda,Bratislava, 1996, 191 s. ...
 5. Rožai, G.: Kolonizácia východného Gemera na valašskom práve vo svetle súčasnej a historickej toponymie. In: HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy 2018/1. Ostrava, 2018, s. 1-17
 6. Stanislav, J.: Slovenský juh v stredoveku. II. diel. Literárne informačné centrum,Bratislava, 2004, 533 s. ...
 7. Stieber, Z.: Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. 2, Nazwy terenowe. Łódzkie Towarzystwo Naukowe,Łódź, 1949, 113 s.
 8. Šmilauer, V.: Jazykový materiál slovenských listin do r. 1300. In: Listy filologické. Jednota českých filologů,Praha, 1933 ...
 9. Topolski, T. R.: Nazwy miejscowe Beskidu Gorlickiego. 127 wydawnistvo SKPB,Warsawa, 1985, 90 s.
 10. Uhlár, V.: Príslop, Slop, Prieval, Priehyba. VEDA,Bratislava, 1980, s. 213-218
 11. Varsik, B.: Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku. VEDA,Bratislava, 1990, 184 s.

Články v časopisoch a periodikách

 1. Chata na Čergove. In: Šariš,Prešov, 19. 8. 1933
 2. Belej, M.: Oltárkameň na čergovskom hrebeni je opradený mystikou. In: Korzár,, 15. 2. 2003 ...
 3. Bukovinský, V.: Záhadný skalný záznam na Čergove. In: Krásy Slovenska č. 11. , 1975, s. 522
 4. Čermák, F.: Navštívte Sabinov. In: Šariš,, 1. 4. 1938
 5. Ducár, J.: Legendy treba preverovať alebo prekvapenie v Čergovskom pohorí. In: Krásy Slovenska 5-6. , 1998, str. 30-31 ...
 6. Ducár, J.: Lysá vydala tajomstvo. In: Krásy Slovenska 7-8. , 1998, str. 8-9 ...
 7. Ducár, J.: Oltárkameň. Pravoslávny kalendár 1998. Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi,Prešov, 1998, 137-139 s. ...
 8. Ducár, J.: Oltarkamiň. Družno vpered. Ročník 43. , 1994, 26-27 s. ...
 9. Gmitro, Š.: Turistika v Šariši. In: Šariš,Prešov, 30.12. 1933, s. 3
 10. Klemens, J.B.: Letopis Matice Slovenskej. ročník V., II. zväzok. , 1868, 99 s. ...
 11. Ličák, P.: Anciáša ja tebe, tvojho železného.... In: Prešovský večerník,, 8/1993 ...
 12. Maslej, J.: Andrej Savka - stebnícky velilkán. In: Bardejovské novosti. 31.12. , 2006 ...
 13. Národní listy: 6.5.1929, číslo 18. , 1929, s. 4
 14. Nemčok, E.: Ešte raz Čerchovské pohorie. In: Krásy Slovenska,, 12/1961 ...
 15. Ortelt, F.: Cestujeme v našom kraji. Čergov. In: Šariš,Prešov, 20. 8. 1937
 16. Petruš, A.: Na Hrišnej luke si mládenci vyberali nevesty. In: Prešovský večerník ,, 30.11.2006 ...
 17. Staviarsky, Š.: Tajomstvá Oltárkameňa. In: Korzár,, 7. 8. 2008 ...
 18. Trejbal, J.: Chata Klubu čs. turistov na Čergove otvorená po celý rok. In: Šariš,, 24. 11. 1934
 19. Treybal, J.: Šarišský Čergov. In: Krásy Slovenska č. 10. , 1934, s. 218-221
 20. Vosyka, J.: Z lyžiarskych potuliek po Šariši. In: Krásy Slovenska č. 3. , 1924, s. 47-48

Speleológia

 1. Bella, P., Hlaváčová, I., Holúbek, P. a kol.: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš,Liptovský Mikuláš, 2007, 364 s. ...
 2. Ducár, J.: Jaskyňa Oltárkameň v Čergove. In: Spravodaj SSS č. 1. , 1997, str. 38-39 ...
 3. Ducár, J.: Šarišské jaskyne v zmienkach starších autorov. In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Zborník referátov). Stará Lesná, 2001, s. 207-212 ...
 4. Ducár, J., Lešinský, G., Máté, T.: Zadné Dúpne - jaskyne, názvy a legendy. In: Spravodaj SSS č. 1. , 2000, s. 66-70 ...
 5. Hochmuth, Z.: Drobné pseudokrasové lokality Východného Slovenska. Spravodaj SSS č. 1. , 1998, str. 34-38 ...
 6. Wisnievski, W.: "Dúpna", "Dúpnica" názvy jaskýň zo stredoveku? In: Spravodaj SSS č. 2. , 1999 ...

Edície prameňov a pramene

 1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
 2. Archív mesta. Košice
 3. Archív mesta. Sabinov
 4. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
 5. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky,Budapestini, 1920, 335 s.
 6. Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien
 7. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť ...
 8. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. , 1892 - 1924 ...
 9. Sčítanie obyvateľstva. , 1869
 10. Štátny archív (ŠA). Bardejov
 11. Štátny archív (ŠA). Prešov
 12. Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Berehovo, Vedenie Mukačevskej gréckokatolíckej diecézy, sign. 151.1.1125, 17 fol.. Užhorod
 13. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Prešov
 14. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
 15. Štátny ústredný archív. Bratislava
 16. Borsa, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica II/2-3. Akadémiai Kiadó,Budapest, 1961
 17. Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov,Prešov, 2013
 18. Éble, G.: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Budapest, 1903, 318 s.
 19. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/2. Budae, 1834, 832 s.
 20. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1842, 880 s.
 21. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 4/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1829, 528 s.
 22. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1829, 608 s. ...
 23. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1829, 328 s.
 24. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1829, 608 s.
 25. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/3. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1830, 520 s.
 26. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 7/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1841, 640 s.
 27. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1832, 626 s.
 28. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1832, 688 s.
 29. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/3. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1832, 768 s.
 30. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1833, 671 s.
 31. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1832, 672 s.
 32. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1832, 672 s.
 33. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/6. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1837, 210 s.
 34. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/7. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1842, 492 s.
 35. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1833, 810 s.
 36. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1833, 760 s.
 37. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/3. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1834, 692 s.
 38. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1834, 686 s.
 39. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1834, 655 s.
 40. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/6. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae,Budae, 1838, 429 s.
 41. Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1885, 684 s.
 42. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel,Budapest, 1909, 453 s. ...
 43. Géczy, L.: Anjou-kori oklevéltár, vol. XIX (1335). Budapest - Szeged, 2004, 491 s.
 44. Horváth, P.: Listy poddaných z rokov 1538-1848. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,Bratislava, 1955, 375 s.
 45. Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887
 46. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1910, 530 s.
 47. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. II. Kötet 1501-1526. , Manuscript
 48. Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931, 234 s.
 49. Kristó, G., Blazovich, L., Géczi, L.: Anjou-kori oklevéltár: 1330. Budapest-Szeged , 2005, 506 s. ...
 50. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó,Budapets, 1951, 795 s.
 51. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó,Budapest, 1956 ...
 52. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó,Budapest, 1958, 630 s.
 53. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár III. (1411-1412). Magyar Országos Levéltár,Budapest, 1993, 869 s. ...
 54. Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus II. Vydavateľstvo Obzor,Bratiskava, 1987, 640 s.
 55. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I. (1301–1321). Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1878, 680 s.
 56. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. II. (1322–1332). Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1881, 668 s.
 57. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. III. (1333–1339). A Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1883, 652 s.
 58. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. V. (1347–1352). A Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1887, 660 s.
 59. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel,, 1891
 60. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879, 473 s.
 61. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1884, 703 s. ...
 62. Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. II (1322-1332). A Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1881, 665 s. ...
 63. Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VI. A Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1891, 658 s.
 64. Piti, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXIII. 1339. Budapest–Szeged, 1999, 484 s.
 65. Piti, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXVII. 1343. Budapest–Szeged, 2007, 706 s.
 66. Sebők, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXV. 1341. Budapest–Szeged, 2004, 586 s.
 67. Sebők, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXXIII. 1349. Budapest–Szeged, 2015, 673 s.
 68. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita,, 2008, 236 s.
 69. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda,Bratislava, 1980, 672 s.
 70. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda,Bratislava, 1987, 640 s. ...
 71. Sroka, S.: Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom III. (dokumenty z lat 1481-1500). Kraków, 2003
 72. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I/1. Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1923, 176 s.
 73. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I/2. Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1927, s. 176 - 352
 74. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I/3. Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1930, s. 353 - 576
 75. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/1. Kiadja a Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1943, 194 s.
 76. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/2-3. Akadémiai Kiadó,Budapest, 1961, 527 s.
 77. Tasnádi Nagy, G., Nagy, I.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VII. A Magyar tudományos akadémia,Budapest, 1920, 704 s.
 78. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis,Prešov, 1975 ...
 79. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis,Prešov, 1979
 80. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis,Prešov, 1981
 81. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis,, 1986
 82. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer,, 1780, 575s.
 83. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai,Pest, 1871, 584 s.
 84. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VIII. 1261–1272.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai,Pest, 1870, 479 s.
 85. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. X.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai,Pest, 1873, 468 s.
 86. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. XI.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai,Pest, 1873, 620 s.
 87. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság,Budapest, 1929, 243 s.

Geológia a geografia

 1. Názvoslovné informácie č. 39. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,Bratislava, 2006, 24 s.
 2. Matějka, A., Fiala, F.: Žilný biotiticko-pigeonitický andezit z bradlového pásma od Hanigovců. In: Zpr. geol. výzk. v roce 1963. Praha, 1964, s. 266-268 ...
 3. Michaeli, E.: Fyzickogeografické pomery národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol a vybrané geoekologické aspekty jej ochrany. Zborník Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Roč.35, Folia geographica 4. Prešovská univerzita,Prešov, 2001, 75 - 100 s.
 4. Michaeli, E.: Physicogeographical conditions of the Čergovský Minčol, the national nature reserve and the present state of its protection. Zborník Acta facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum No. 2/I. Univerzita Komenského,Bratislava, 1999, 101 - 109 s. ...
 5. Nemčok. J.: Geologická mapa Pienin, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny. Geologický ústav Dionýza Štúra,Bratislava, 1990, 2 l.; 120x84 cm
 6. Nemčok. J. a kol.: Vysvetlivky ku geologickej mape Pienín, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny. Geologický ústav Dionýza Štúra,Bratislava, 1990, 131 s.
 7. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Bardejov. Slovenský úrad geodézie a kartografie,Bratislava, 1992, 89 s.
 8. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie,Bratislava, 1992, 66 s. ...
 9. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa. Slovenský úrad geodézie a kartografie,Bratislava, 1989, 58 s.
 10. Spišiak, J., Sýkora, M.: Geochémia a mineralógia bazaltov z Hanigoviec. In: Jurkovič, Ľ., Slaninka, I., Ďurža, O.(eds.): Geochémia 2009. Konf., Symp., Sem.. ŠDUGS, Vyd. D. Štúra,Bratislava, 2009, s. 106 - 109 ...

Beletria

 1. Komárek, J.: Lovy v Karpatech. Státní zemědělské nakladatelství,Praha, 1942, 285 s.
 2. Tompa, M.: Oltárkameň (Romantická poéma). , 1846 ...
 3. Záleta, M.: Nepokojná dolina. Smena, vydavateľstvo SÚV SZM,Bratislava, 1985, 230 s.

Lesy

 1. Apáthy, Š.: Drevárstvo na okolí Bardejova. In: 60 rokov Šarišského múzea v Bardejove. Šarišské múzeum v Bardejove vo Východoslovenskom vydvateľstve,Košice, 1967, 420 s.
 2. Korpeľ, Š.: Pralesy Slovenska. Veda,Bratislava, 1989, 332 s. ...
 3. Korpeľ, Š. a kol.: Pestovanie lesa. Príroda,Bratislava, 1991, 465 s. ...
 4. Krippel, E.: Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,Bratislava, 1986, 312 s. ...
 5. Križová, E.: Fytocenológia a lesnícka typológia. Technická univerzita vo Zvolene,Zvolen, 1995, 180 s. ...
 6. Maser, Ch.: Přeměněný les + "Keby som bol vrchným lesníkom na Čergove" (príspevok prednesený na prešovskej konferencii venovanej ekológii). Abies,Tulčík, 1996, 321 s.
 7. Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen,Zvolen, 1995, 52 s. ...
 8. Sahuľ, Š. a kol.: Lesy východného Slovenska. Štátne lesy, podnikové riaditeľstvo v Košiciach,Košice, 1971, 204 s.

Turistika a šport

 1. Ballová, E., Adamec, V.: Pieniny - Dukla - Latorica. Šport - vydavateľstvo SÚV ČSTV,Bratislava, 1960, 273 s.
 2. Derfiňák, P. a kol. : Sto rokov organizovanej turistiky v regióne Prešov. Regionálna rada KST,Prešov, 2005, 104 s. ...
 3. Ďurček, J.: Čergov. Branisko. Šport,Bratislava, 1991, 221 s. ...
 4. Terezčák, J.: Dejiny lyžovania na Slovensku. 1860-1944. Slza,Poprad, 1997, 360 s.
 5. Terezčák, J.: Dejiny lyžovania na Slovensku. Druhý diel. 1945-2000. Slza,Poprad, 2008, 482 s.
 6. Zahatňanský, V. a kol.: Čerchovské pohorie. Turistický sprievodca ČSSR. Šport, vydavateľstvo SV ČSTV,Bratislava, 1964, 177 s. ...

Obce

 1. Kronika obce Olejníkov. , 1935 ...
 2. Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš,Milpoš, 2010, 144 s. ...
 3. Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk,Prešov, 2002, 209 s. ...
 4. Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov, 2002, 148 s.
 5. Dziaková, M.: Vaniškovce včera a dnes. Vydavateľstvo Anna Nagyová,Prešov, 2001, 119 s.
 6. Ernst, A.: Drienica (1332-2002). Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov, 2002, 44 s. ...
 7. Karabinoš, S. a kol.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Vydavateľsvto Universum-EU,Prešov, 2018, 173 s.
 8. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce,Hanigovce, 2000, 96 s. ...
 9. Maníková, Ľ., Maníková, L., Hudáček, P. : Osikov 1296-2013. Obec Osikov, 2013, 240 s.
 10. Pado, J.: Pečovská Nová Ves včera a dnes. Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi,, 1998, 59 s. ...
 11. Pataky, J.: Hertník - história a súčasnosť. Obecný úrad,Hertník, 1995, 35 s.
 12. Sedlák, P.: Kamenica. Obec, panstvo, hrad. Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov, 1994, 34 s. ...
 13. Sedlák, P.: Lipany. Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov, 1997, 94 s.
 14. Ščecina, P.: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom.. Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov, 2004, 300 s.

Matriky

 1. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Geraltov. Geraltov, 1769-1895
 3. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
 4. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Livov. Livov, 1789-1900
 5. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Lukov. Lukov, 1735-1896
 6. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 7. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895
 8. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895
 9. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
 10. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919

Nezaradené

 1. Informácie od pamätníkov.
 2. Kronika Chmelárovej chaty na Lysej. , 1956
 3. Geologische Bundesanstalt: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. (X. Jahrgang). Wien, 1859
 4. Hörk, J.: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Košice, 1885, 383 s.
 5. Sedlák, I.: Bohuš Nosák-Nezabudov. Matica Slovenská,Martin, 1982, 412 s. ...
 6. Siegmeth, K.: Prechádzka po Šariši. In: Ročenka Uhorského karpatského spolku. Roč. VI.. , 1879, s. 56 ...
 7. Tomeček, O.: K problematike výskumu výroby dreveného uhlia na území Banskobystrickej banskej komory. In.: Z dejín vedy a techniky stredoslovenského regiónu. Ústav vedy a výskumu UMB,Banská Bystrica, 2009, 300 s. ...
 
Prečítané: 4647x, publikované: 7.2.2015, posledná aktualizácia: 11.01.2020
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS